KONST I VÅRDEN  NYA HORISONTER

En föreläsning av Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet och gästprofessor i medieestetik vid Universitetet i Bergen. Föreläsningen är inspelad för Konst i Blekinge.

Föreläsning av Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet, och gästprofessor i medieestetik vid Universitetet i Bergen. I november 2019 släppte Världshälsoorganisationen (WHO) en stor evidensrapport om konstens positiva hälsoeffekter i livets alla åldrar. De menar att estetiska och skapande verksamheter bör integreras i vård och omsorg i olika former, från neonatal vård till palliativ vård, och att detta kan ge både positiva effekter både hälsomässigt och ekonomiskt.

Samtidigt har röster höjts för att vi behöver utvidga vår förståelse av vad hälsa och välbefinnande egentligen innebär. Nya hälsobegrepp som ’andlig hälsa’ och ’existentiell hälsa’ har lanserats och används nu också av WHO. I det här föredraget presenterar jag exempel på hur bildkonst kan användas inom geriatrisk vård och för andra patientgrupper. Jag tar också upp en vidare diskussion om estetik och hälsa. Utgångspunkten är två forskningsprojekt som jag har haft vid Region Stockholm samt vid Lunds universitet. Jag diskuterar också hur medicinska vetenskaper och humaniora kan mötas i forskningen om konst och hälsa, men även hur deras kunskapssyner ibland kolliderar. Föredraget avslutas med ett förslag på hur vi kan utveckla kunskapen om konst och hälsa vidare.

Föreläsningen genomfördes för Konst i Blekinge och filminspelningen möjliggjordes genom Scenkanalen, Musik i Blekinge. Stort tack till Nordic Frames som höll i produktionen.

VAD ÄR KONST I BLEKINGE?

Konst i Blekinge utvecklar konstområdet i länet och är en del av Region Blekinge.
Vi arbetar med att skapa en god infrastruktur för konsten i Blekinge, det handlar kortfattat om att:

• Initiera samarbeten och nätverk regionalt och internationellt och då särskilt med ett Östersjöperspektiv.
• Arrangera utbildningar för konstinstitutioner, konstföreningar och konstnärer.
• Stärka professionella konstnärers villkor och att få yngre konstnärer att söka sig till länet.
• Arrangera konstnärliga residens – A.I.R. Blekinge, Artist In Residence.
• Vara en katalysator för intressanta konstprojekt med hög konstnärlig kvalitet.
• Skapa en långsiktig strategi och handlingsplan för konsten i regionen.
• Utveckla ett regionalt konstresurscentrum tillsammans med Kulturcentrum Ronneby konsthall.
• Stödja Blekinges kommuner i deras arbete med bland annat offentlig konst.
• Konst i Blekinge är en del av Regionsamverkan Sydsverige, ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner.


Produktion: Ola Hallqvist

ANNI FOGLERT – BORTTAPPADE RUM

Möt Annie Foglert, ung och begåvad konstnär med röterna i Backaryd. Ett kort videoreprtage från hennes utställning Borttappade rum på Karlskrona konsthall hösten 2017.

Hör mer av och om Anni Foglert i Konst i Blekinge-podden.

Annika Ekdahl på Waldmarsudde

Under hösten 2017 kan man njuta av Annika Ekdahls utställning Vävda Bildvärldar på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm. Annika bor i Kyrkhult och är en av Nordens främsta textilkonstnärer. Utställningen pågår mellan 14 oktober 2017 – 11 februari 2018.

I det här reportaget berättar Annika om sitt arbete.

Land 404

I slutet av sommaren 2017 genomförde konstnärskollektivet Land 404 sitt första residens på Gullholma gård som ligger på Blekinges vackra östkust. Här ett bildcollage från vernissagen.

Produktion: Ola Hallqvist /AB audiola

Land 404

Konst, performance, dans, DJs, livemusik, webbradio… ja, det är var en del av PLX Tjärö i slutet av augusti 2017. Konst Blekinge-podden har gjort ett kort videoreportage för dig som inte hade turen att vara där!

Videoproducent: Ola Hallqvist / AB audiola

Timja Femling – ett litet porträtt i färg

(f. 1983) växte upp i Krokstrand på Västkusten och i Karlskrona. Idag lever och verkar hon i Malmö och har sin ateljé i Flöjeln. Här möter vi http://access.testplats.nu/wp-admin/post.php?post=1467&action=edit#hennes konst och hör varifrån hennes inspiration kommer.

Ett porträtt skapat av Ola Hallqvist, AB audiola, 2017.

Ludvig Ödman – Habitatet

”Många menade att Habitatet endast var en primitiv imaginär fristad, medan andra helt uppslukades av dess oemotståndliga kraft. En del undrade om det verkligen fanns över huvud taget. De som försökte finna Habitatet blev ofta förändrade. Somliga blev aldrig sig själv igen.”

Ludvig Ödman har under flera år haft sin ateljé i Sölvesborg i Blekinge. Under våren 2017 ställer han ut på Ronneby konsthall/Kulturcentrum under titeln ”Habitatet”.

Ludvig Ödman arbetar med ett gestaltningsuppdrag till akutvårdsbyggnaden på Danderyds sjukhus för Stockholms Läns Landsting. ”Att bygga bo” beräknas vara klart hösten 2017.

”I metallen är det beständigheten som lockar. Självbärande konstruktioner som samtidigt ser lite onaturliga ut. Jag trevar och nosar efter det som jag inte förstår. I min konst beskriver jag mitt eget sökande.” skriver Ludvig Ödman själv. I videon berättar konstnären om sitt arbete som konstnär.

Videoproduktion: Pär Axell, Kulturcentrum/Ronneby konsthall, 2017

H3