Om oss

Konst i Blekinge-podden

Kristina Müntzing
Kristina Müntzing – Kulturcentrum Ronneby, 2017

Konst i Blekinge-podden är en röst för konsten. Podden rör sig i gränslandet mellan konst, samhällsutveckling och offentliga rum med fokus på Blekinge.

Podden vill öka kunskap och förståelse för konstens betydelse i samhället och väcka nyfikenhet och intresse för bild- och formkonst i Blekinge och omvärlden.

Podden kommer att berätta om intressanta samarbeten, projekt, utställningar och konstnärliga gestaltningar som arrangeras och produceras i Blekinge. Podden kommer att ha ett regionalt och internationellt perspektiv, med både inblick och utblick i relation till Blekinge.

Vi hoppas att den ska inspirera flera yrkesverksamma konstnärer att samverka med konstaktörer i regionen.

Podden ska tematiskt belysa konstens roll i offentliga miljöer; konstens roll ur ett samhällsperspektiv; lekfullhet och experiment i stadsrummet; relationen mellan stad och landsbygd; konstnärliga praktiker i stadsplanering; arkitektur och konst; kulturpolitik; integration, delaktighet och deltagarperspektiv; vandringen som konstform och mycket mera.

Konst i Blekinge

Konst i Blekinge är en plattform för utveckling av bild- och konstområdet i länet och drivs av Region Blekinge i samarbete med Kulturcentrum/Ronneby konsthall med start 2017. Podden är en del av detta arbete.

Arbetet med Konst i Blekinge (KIB) handlar om att skapa en infrastruktur för konsten i länet och handlar kortfattat om att:

  • initiera samarbeten och nätverk regionalt och internationellt och då särskilt med ett Östersjöperspektiv.
  • arrangera utbildningar för konstinstitutioner, konstföreningar och konstnärer.
  • stärka konstnärernas villkor och att få yngre konstnärer att söka sig till länet.
  • starta Artists’ Residencies/konstnärliga residens.
  • vara en katalysator för intressanta konstprojekt med hög konstnärlig kvalitet.
  • skapa en långsiktig strategi och handlingsplan för konsten.
  • utveckla den fysiska platsen för Konst i Blekinge – Kulturcentrum/Ronneby konsthall.

Konst i Blekinge-podden är en del av arbetet med att skapa en plattform och en grund för konstens betydelse i samhället.

Konst i Blekinge har en Facebook-sida där du följa verksamheten och få information om kurser, projekt och aktiviteter. Där kan du också se när det är dags för nya avsnitt för podden.

Vi som arbetar med podden

Under vår och sommar kommer poddavsnitten att spelas in av olika personer med olika infallsvinklar och utifrån olika perspektiv på konsten. Flera olika röster kommer till tals både som intervjuare och som intervjupersoner.

Ola Hallqvist arbetar med film, ljud, musik, webb och berättande på AB audiola. Susanne Skog är ljudkonstnär, radioproducent och skribent/redaktör. Elin Thornberg är kulturredaktör på Blekinge Läns Tidning. Maria Henriksson och Jenny Lenemark arbetar med Blekingepodden och tidigare Makt i Media.

Videoavsnitten produceras av Pär Axell som är tekniker på Kulturcentrum/Ronneby konsthall och konstnär och av Ola Hallqvist på AB audiola.

Kommunikationsansvarig: Ola Hallqvist
Redaktion: Torun Ekstrand

Samarbetspartners

Podden produceras av Konst i Blekinge som är en del av Region Blekinge.
Samarbetspartners är Kulturcentrum/Ronneby konsthall som har det regionala uppdraget att arbeta med konstutveckling samt BLT:s Kulturredaktion.