Bra att veta

Här har vi samlat information för dig som verkar som professionell konstnär i Blekinge.

Kom gärna med tips på länkar eller information som du tycker saknas på denna sida, maila torun.ekstrand@regionblekinge.se

Resurser

Resurser och expertis inom industri, företag och högskola för konstnärer.

Under hösten 2018 samlar vi in information om material, resurser och expertis som finns inom industri, företag och högskola i Blekinge och som är särskilt intressant för produktion och samarbeten för konstnärer. Mer information och länkar kommer att publiceras här.

Art Mesh – en serie besök inom industri och högskola för konstnärer arrangeras av Konst i Blekinge 17 oktober, 14 november, 5 december 2018.

Material

IB Wahlström konstnärsmaterial

Konstnärernas centralköp färg, papper m.m.

FPgravyr material för fotopolymerplåt

 

Verkstäder

Verkstäder Kulturcentrum i Ronneby

IFÖ Center konstnärsdrivet kulturhus i Bromölla

KKV Malmö Konstnärernas kollektivverkstäder Malmö, Monumental

KKV Italienska palatset, Växjö

Mediaverkstaden, Malmö

 

Är du yrkesverksam konstnär i Blekinge?

Om du vill vara med på konstnärssidan är du välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansökan bedöms utifrån nedanstående kriterier som är baserade på Sveriges Konstföreningar och Statens Kulturråds kriterier för att erhålla utställningsersättning. Vi tar emot ansökningar från konstnärer som bor och är verksamma i Blekinge, även konstnärer som verkar i Blekinge under större delen av året.
 
Nedanstående kriterier behöver vara uppfyllda:
Har du examen från högre konstnärlig utbildning vid högskola/universitet är du direktkvalificerad. Hit räknas konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, Konstfack i Stockholm, Högskolan för design och konsthantverk (HDK) och Högskolan för fotografi och film (HFF) i Göteborg. Har du en jämförbar utländsk utbildning är du också direktkvalificerad.
 
Om du saknar högre konstnärlig utbildning ska du uppfylla minst 3 av nedanstående 6 punkter:
  • Konstnären skall ha genomfört separat utställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden konstutställningsverksamhet.
  • Konstnären skall ha deltagit i samlingsutställning på konsthall eller konstmuseum.
  • Konstnären skall ha utfört offentligt utsmyckningsuppdrag eller erhållit pris i jurybedömt tävlingssammanhang.
  • Konstnären skall i egenskap av konstnär ha erhållit, stipendium från statliga organ, landsting eller kommun.
  • Konstverk av konstnären skall ha inköpts av inköpskommitté tillhörande stat, landsting/region, kommun eller museum.
  • Konstnären skall på annat sätt än vad som anges i punkterna 1–5 ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, såsom konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans rörande det konstnärliga området.
Skicka in dina uppgifter tillsammans med bilder av din konst och en porträttbild.