KUNSKAPSLYFT INOM KONSTKRITIK I SYDSVERIGE

Hur arbetar regionerna i Sydsverige för att främja konstkritiken?
Hur kan konstkritiken se ut utanför storstadsregionerna?

Linda Fagerström intervjuas om de kurser i konstkritik som hon arbetat med under året.

Kurser i konstkritik för deltagare på förberedande konstskolor i Sydsverige. Kurserna har innehållit föreläsningar samt eget skrivande och läsande av konstkritik. Deltagare och lärare från folkhögskolor i alla regionerna har medverkat.

Kursen har hållits på uppdrag av Regionsamverkan Sydsverige, där bild- och formgruppen under flera år har arbetat med konstkritik som tema. Målet är att stärka konstkritiken som fält.

 


Linda Fagerström, konstvetare och konstkritiker.

Det här är det andra avsnittet om konstkritik av två.

Regionssamverkan Sydsverige som är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och som arbetar för en långsiktig hållbar utveckling för Sydsverige består av regionerna Skåne, Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län och Kronoberg.

Läs mer på www.regionsamverkan.se

Producent: Xenia Klein och Johan Stohne
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Musik: Johan Stohne

Avsnittsinfo

Producent: Xenia Klein och Johan Stohne
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Längd: 33 min 02 sek