VAD ÄR KONSTKRITIK OCH VARFÖR BEHÖVS DET?

Vad är konstkritik och varför behövs det? Hur samspelar konstkritiken med demokrati, yttrandefrihet och ett levande konst- och kulturliv?

I det här avsnittet intervjuas Linda Fagerström om konstkritikens historia och betydelse. Under året har hon arbetat med kurser i konstkritik för deltagare på förberedande konstskolor i Sydsverige. Kursen har hållits på uppdrag av Regionsamverkan Sydsverige, där bild- och formgruppen under flera år har arbetat med konstkritik som tema. Målet är att stärka konstkritiken som fält.


Linda Fagerström, konstvetare och konstkritiker.

Det här är det första avsnittet om konstkritik av två.

Regionssamverkan Sydsverige som är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och som arbetar för en långsiktig hållbar utveckling för Sydsverige består av regionerna Skåne, Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län och Kronoberg.

Läs mer på www.regionsamverkan.se

Producent: Xenia Klein och Johan Stohne
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Musik: Johan Stohne
Foto: Xenia Klein

Avsnittsinfo

Producent: Xenia Klein och Johan Stohne
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Längd: 38 min 47 sek