FRUKOST MED BILD OCH FORM : KREATIVA SVERIGE!

Konstkonsulenterna i Sverige bjuder in till digitala frukostsamtal där vi lyfter olika frågor och perspektiv på kulturella kreativa branscher med fokus på bild- och formområdet. Vi vänder oss till konstnärer inom bild och form, tjänstepersoner inom kultur och näring i kommuner och regioner samt andra intresserade.


25 JAN  I  15 FEB  I  8 MARS  I  5 APRIL
Ingen föranmälan, samtalen sker via Zoom, gå direkt till ZOOMLÄNK:
https://us02web.zoom.us/j/88045232805


: : :

25 JANUARI – VI LYFTER BILD OCH FORM INOM KREATIVA SVERIGE!
När: kl. 8.30-9.30
– En presentation av och diskussion om Kreativa Sverige!
Ett förslag till en nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag inom kulturella kreativa branscher. Elin Torestad, kulturstrateg Region Västernorrland presenterar förslaget. Därefter samtalar Eva Månsson, verksamhetsledare, Konstnärernas Riksorganisation, Olof Svensson, projektledare, Kulturinkubator Kreativa Öland och Elin Torestad.

: : :

15 FEBRUARI – VI LYFTER KULTURELL HÅLLBARHET INOM KULTURELLA OCH KREATIVA BRANSCHER
När: kl. 8.30-9.30
– Två perspektiv utifrån social hållbarhet, forskning, miljö och ekonomi.
I vilka sammanhang inom region, kommun och näring kan man anlita konstnärer för att använda
deras kompetens?
Berättar gör Pamela Schultz Nybacka som är lektor vid Södertörns högskola och forskar samt undervisar om kultur, konst och bibliotek och Mimmi Beckman, planerare på parkenheten, Örebro kommun.


: : :

8 MARS – VI LYFTER SAMVERKAN MELLAN DET PRIVATA NÄRINGSLIVET OCH UTÖVARE 
När: kl. 8.30-9.30
– En presentation om projektet Formstark Norrbotten, som skapat mervärde genom att föra
samman två branschområden; besöksnäringen och professionella utövare inom konsthantverk,
hantverk, slöjd och design. Sofia Öberg, projektledare och Lisa Wallin, designer och illustratör,
berättar om projektet utifrån sina roller i projektet.
formstarknorrbotten.se

: : :

5 APRIL – VI LYFTER HUR EN REGION SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KONSTNÄRER INOM KULTURELLA KREATIVA BRANSCHER
När: kl. 8.30-9.30
– Ett samtal där Region Blekinge berättar om regionens strategi för kulturella kreativa näringar.
Hur har regionen tagit bort strukturella hinder och skapat bättre förutsättningar för konstnärer?
Vi får även ta del av plattformen SPOK – samtida produktion och konsumtion, som drivs i ett
samarbete mellan regionen och Techtank. Görel Abramsson, kulturstrateg, regional utveckling,
kultur och bildning och Hanna Nilsson, strateg, regional utveckling, Region Blekinge presenterar
regionens satsningar.
SPOK – Blekinge

: : :