SÅNT JAG GÖR

Amanda Hoffner ser och tar barnens världar på allvar genom att upphöja det intuitiva och spontana. Amanda Hoffner skapar bildvärldar som kretsar kring det lekfulla och naiva. Konstnären ser och tar barnens världar på allvar genom att upphöja det intuitiva och spontana. Bilderna blir till genom måleri och collage och går att ta del av under utställningen på Kulturcentrum Ronneby konsthall.

”Jag har skapat en bok som utgår från barnets perspektiv där vi får följa en karaktär som utforskar sitt skapande. Jag vill att karaktären ska verka som barnets röst genom boken. Att bjuda in barnet som medskapare av boken och därmed minska gränsen mellan författaren och läsaren. Det ger barnet självförtroendet att skapa eget innehåll. Det är viktigt med låga trösklar för skapandet och att inga dyra material behövs. Det ska gå att skapa av sådant som finns hemma.”
Amanda Hoffner

Amanda Hoffner är född och uppvuxen i Karlshamn, utbildad vid HDK-Högskolan för design och konst samt Konstfack.

: : :

Utställningen bygger på barnkonstboken ”Sånt jag gör” av Amanda Hoffner. Barnkonstboken är ett samarbetsprojekt mellan konstnären Amanda Hoffner och Konst i Blekinge / Region Blekinge.

I november 2021 gjorde Konst i Blekinge en utlysning till konstnärer med anknytning till Blekinge,
att producera ett förslag till en barnkonstbok. Amanda Hoffner var en av stipendiaterna.

: : :

Konst i Blekinge samarbetar med Kulturcentrum Ronneby konsthall för att stärka konstområdet i regionen ochetablera ett regionalt konstresurscentrum. Syftet är att skapa en infrastruktur för konsten i länet och skapa goda förutsättningar för konsten både regionalt och internationellt.