ANSÖK NU !

Sörängens folkhögskola i samverkan med Regionsamverkan Sydsverige har det stora nöjet att erbjuda en kurs i konstkritik. Syften är att öka den generella kompetensen i att recensera konst och läsa konstkritik.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med konst, konstkritik och/eller skrivande. Eller till dig som har ett stort intresse för konst eller konstkritik. Detta är lika mycket en kurs i skrivande och läsande som i seende.

Kursen kommer bestå av tre distansträffar och en samling på plats i Vandalorum.

Kursledare är Sara Arvidsson som är konstkritiker och frilansskribent. Hon har varit verksam som konstkritiker i drygt tio år och skriver regelbundet för bland annat Göteborgs-Posten.

Så här skriver Sara:
”I en tid som genomsyras av snabb klickjournalistik, spontana reaktioner på sociala medier och massiva bildflöden är den eftertänksamma och initierade konstkritiken viktigare än någonsin. Under fyra lördagar ges en kurs i yrkets grunder och vilka former av problemställningar en konstkritiker kan behövas ta ställning till. I kursen ingår såväl teori som konststudier och praktiska skrivövningar.”

Kurstillfällen:
25 februari, distansträff
4 mars, samling Vandalorum, Värnamo
11 mars, distansträff
18 mars, distansträff

Tider för distansträffarna är alltid 10-12.00.
Samlingen på Vandalorum är från 13.00.
Program som används för distansträffarna är sannolikt Zoom.

: : :

Kostnad:
Kursen är avgiftsfri. Eventuella reskostnader ersätts med upp till 1000 kr mot uppvisande av kvitton.

Antal deltagare i kursen:
Max 13.

Anmälan:
Anmälan görs till Patrik Luth, rektor Sörängens folkhögskola på patrik.luth@rjl.se

Senast 10 februari 2023.
Sökande som bor i någon av de regionerna som ingår i Regionsamverkan Syd kommer att prioriteras, det vill säga Skåne, Halland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Blekinge.

Läs mer och ansök…

Välkommen med din anmälan!

: : :

Kursen i konstkritik genomförs inom ramen för Regionsamverkan Sydsveriges (RSS) särskilda satsningar på konstkritik i Sydsverige med stöd av Kulturrådet.

Regionssamverkan Sydsverige som är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och som arbetar för en långsiktig hållbar utveckling för Sydsverige består av regionerna Skåne, Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län och Kronoberg.