FRÅN OFFENTLIG KONST TILL SAMHÄLLSPLANERING

Webbinarieserie med tematiken Gestaltad Livsmiljö. En samtalsserie med politiker, tjänstepersoner, arkitekter, designers, konstnärer och forskare m.fl. om hur kommuner och andra aktörer runt om i Sverige arbetar i praktiken.

Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Bild och Form / Region Dalarna, Designcentrum / Region Jämtland och Härjedalen, Region Halland, Region Gävleborg, Region Uppsala och Konst i Blekinge / Region Blekinge. 

19 JAN  I   9 MARS  I  20 APRIL  I  25 MAJ
TORSDAGAR: kl. 8:30 – 9:30
Inspirationstillfällena sker via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/2043984444

: : :

19 JANUARI – VIKTEN AV PRAKTIKNÄRA FORSKNING
Olof Philipson och Annica Carlsson från Arkus stiftelse presenterar en aktuell utlysning som
är inriktad på att utveckla hållbar gestaltning och arkitektonisk kvalitet. De kommer också
berätta om ett par projekt med fokus på hållbar stadsutveckling och den goda bostaden;
barnperspektiv, mobilitetslösningar och klimatsmart planering.

Presentationen följs av ett samtal med Frida Ryhag, Länsarkitekt, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

: : :

9 MARS – VERKTYG FÖR MILJÖMÅLSARBETE
Unni Liljegren
, samordnade arkitekt för gestaltad livsmiljö vid Länsstyrelsen Västra Götaland,
berättar om hur hon arbetar, utifrån Länsstyrelsen uppdrag, med att stödja kommunerna
och kartlägga deras behov för att tillsammans hitta en väg framåt. Hon lyfter särskilt
potentialen i att använda arkitekturpolicy och gestaltad livsmiljö som verktyg för arbete med
miljömålen.

: : :

20 APRIL – KONST PÅ LANDSBYGD
Bodil Hedberg
, samordnare offentlig konst Varbergs kommun, presenterar Konst på
landsbygd och visionen om att alla ska ha möjlighet att möta konst i sin vardag. Med i
presentationen är även konstnären Daniel Diamant som berättar om sina verk Blommor och
Bin som är satsningens senaste projekt. Projektet utgår från skolmiljöns betydelse för trivsel,
hälsa, lärande och upplevd meningsfullhet och rätten att kunna påverka sin livsmiljö.

: : :

25 MAJ – HEJ HEMBY
Johanna Funck
och Ida Nilsson berättar om bostadsplanering i glesa landsbygder – om
järnmalm, ödehus och kommunalt utvecklingsarbete.

Johanna Funck är platsmarknadsförare och projektledare för Hej Hemby, ett kommunöverskridande projekt mellan Pajala och Övertorneå kommun med stöd av Region Norrbotten och Sparbanken Nord.

Ida Nilsson är planeringsarkitekt och doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola. I sitt avhandlingarbete
undersöker hon bostadsplaneringen i Pajala kommun och hur kommunens natur- och
platsbaserade resurser ger form åt den lokala utvecklingen i kommunen.

: : :