MÄSTARE PÅ RISOTRYCK VISAS PÅ KULTURCENTRUM RONNEBY KONSTHALL 

Saskia Gullstrand
Risotryck 2019 – 2022
Zines, affischer och serier.
26.11.2022 – 08.01.2023
Kulturcentrum Ronneby konsthall, glaskuben

Konstnären och illustratören Saskia Gullstrand utforskar och arbetar med risograftryck i sin konstnär-liga praktik. I hennes bildvärld framträder mörka och ömsinta berättelser om kärlek, syskonskap och våld. Ofta väver hon samman vardagliga scener med sagoelement och magisk realism.

Vad är risotryck?
Risotryck kan bäst beskrivas som digitalt screentryck. Tekniken är känd för sina starka färger och särskilda texturer, som gör det möjligt att framställa konstnärligt intressanta trycksaker i stora upplagor.

: : :

Saskia Gullstrand är konstnär och illustratör. Hon är utbildad på Serieskolan i Malmö och Västra Nylands Folkhögskola i finska Karis. Hon har tidigare också utbildat sig inom animation och filmskapande. Saskia har under flera år genomfört konstnärligt utforskande kring risograftryck och undervisat i tekniken på Malmö universitet. Hon är verksam i Malmö.

Vill du se mer av Saskias konstnärskap: saskiagullstrand.se/illustration

 : : :

Arrangörer:
Konst i Blekinge samarbetar med Kulturcentrum Ronneby konsthall för att stärka konstområdet i regionen. Syftet är att skapa en infrastruktur för konsten i länet och skapa goda förutsättningar för konsten både regionalt och internationellt.