FOKUS PÅ KONSTSAMLINGEN 

Region Blekinge äger idag en konstsamling som innefattar ca 5000 verk, som finns utplacerade i Regionens lokaler i hela länet. Konst i Blekinge / Region Blekinge vill genom en adventskalender i konstens tecken rikta strålkastarljuset mot intressanta konstnärskap som finns representerade i regionens samling. Det är nu femte året som Konst i Blekinge arrangerar en konstjulkalender. Varje dag från 1:a till 24:e december kommer ett verk av en konstnär publiceras på våra sociala kanaler (Konst i Blekinges Facebook– och Instagramkonto). 

Konstsamlingen består av målningar, grafik, fotografi och skulpturer. Samlingen är ett gemensamt kulturarv som kräver omvårdnad i olika former som t.ex. belysning, omplacering, ny inramning och ibland renovering.

Konst och hälsa
Insikten om att konst har en medicinsk betydelse sträcker sig tillbaka till åtminstone slutet av medeltiden. Att investera i konst till vårdmiljö är inte bara en ekonomisk investering, det bidrar också till vårt gemensamma kulturarv, stödjer den regionala konstscenen och skapar hälsovinster.
I vårdmiljön spelar konsten en viktig roll genom att värna humanistiska och existentiella värden och genom att bidra till en mänsklig och omhändertagande miljö. Det personliga tilltalet, engagemang, stimulans, lugn och reflektion – det är dessa mjuka värden som är konstens stora potential. Den bidrar också till en attraktiv arbetsplats för personalen. Konsten utgör ett rikt kulturarv att ta vara på och utveckla vidare.

När och varför började inköp av konst till vårdmiljö?
Inköp av konst i de svenska vårdmiljöerna infördes på 1930-talet, ett nytt formspråk växte fram, funktionalismen. En nyväckt kunskap kring sambandet mellan ljus, hälsa och miljö, men även hur bakterier dör var rådande under 1930-talet. Konstens inverkan på hälsan är en värdegrund som finns kvar när det gäller konsten, inom de sjukvårdsmiljön och de regionala satsningarna på konsten.

Under 1930-talet hade man även debatterat konstens och konstnärernas roll i samhället och inrättat Statens konstråd. Efter protester från konstnärer som saknade uppdrag infördes den statliga enprocentsregeln 1937, som sade att en procent av statens byggkostnader skulle gå till konst, i en tid när många sjukhus var statliga.

Enprocentsregeln är en ekonomisk princip för investeringar som innebär att en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning.

: : :

Följ oss på Instagram eller Facebook så håller du dig uppdaterad vad som händer inom konstområdet i Blekinge.
Du kan även lyssna på Konst i Blekinge-podden. Senaste avsnittet #58 Handens kunskap och emaljens materialitet.