ARBETSSTIPENDIUM FÖR BILDKONSTNÄRER

Vi är stolta och glada över att kunna presentera de konstnärer som fått arbetsstipendium hösten 2022.
Valet av konstnärskap var svårt då vi fick in många intressanta och spännande ansökningar med olika uttryck. 
Genom alla ansökningar har vi fått syn på flera nya konstnärer som vi hoppas få samarbeta med i framtiden.

Urvalet till de tre stipendierna har gjorts utifrån konstnärernas idéer, motiveringar och bakgrund. 
Juryn består av representanter från Kulturcentrum Ronneby konsthall och Konst i Blekinge. 

SARA ANNSOFIDOTTER
Har tagit sin examen på Umeå Konsthögskola, och därefter också en Master of Fine ArtsKungliga Konsthögskolan i Köpenhamn.

De verk hon visat i olika utställningar är oftast i form av installation, objekt och poesi. Hon kommer under stipendieperioden att arbeta dels med grafiska verk på Statens Verkstäder för konst i Köpenhamn samt med verk i stål tillsammans med ett hennes fars företag i Sölvesborg.
(Sölvesborg/Köpenhamn)

Läs mer om Sara Annsofidotter …

”I mitt konstnärskap finns en central fascination för det skriftliga språket. Det ligger till grund för mina arbeten, som ofta är i form av installationer, objekt och poesi. Tematiskt har jag ett pågående intresse för samhällets relation till ekonomi, teknologi och normativa system.

Språkets komplexitet ger mig en möjlighet att arbeta med nyanser, jargong och rytmer. Jag drivs av att använda en uttrycksform som ordagrant är läslig och initialt bjuder in en bred publik. Där den direkta läsningen är lika relevant som möjligheten att fördjupa sig i verkens olika lager och teman. Jag dras till att visualisera det skrivna ordet, så att det nästan blir en entitet i sig själv eller en sorts bägare av mening.”

// Sara Annsofidotter

 

 

   

Foto: David Stjernholm

: : :

SEBASTIAN BLOMQVIST
Har sin bakgrund inom klädsömnad och mönsterkonstruktion och har under ett decennium arbetat med monumentala skulpturala verk utförda i återbrukat papper och wellpapp.

Under en lång residensvistelse på Ifö Center fick Sebastian Blomqvist tid och plats att utveckla sitt konstnärskap. Under sommaren 2023 kommer vi att kunna se verken på en utställning på Kulturcentrum Ronneby konsthall.
(Malmö/Karlshamn)

Läs mer på Sebastian Blomqvist …

”Wellpapp som medium och dess många möjligheter är i sig en viktig inspirationskälla för mig och jag har förhoppningar om att det även ska leda till reflektion och medvetenhet om återbruk av material hos betraktaren och av dem som tar del av dokumentationen.”

// Sebastian Blomqvist

 

 

Foto: Sebastian Blomqvist

: : :

FRITZ CARLSON
Tog för två år sedan sin examen i fri konst på Umeå Konsthögskola och arbetar med teckning, skulptur, installation och text. Han planerar att träda in i ”hyperfokus” under stipendietiden och fördjupa sig i en process som resulterar i ett verk i gränslandet bildkonst och poesi.
(Karlskrona)

 

”Jag har för avsikt att träda in i hyperfokus, detta primärt associativa, med växelverkan i förklaringsmodeller, poetiska sekvenser och rum. En gräns mellan vetande och icke-vetande.
Där i vissa fall längtan blir upplevelsen, likväl den enskildes oupphörliga önskan om avskildhet.

Jag är med detta inte intresserad av att komma med några svar, snarare låta mitt huvud möta nya frågor.
Presentationen vi kommer överens om, visar ett komplext nät av mening genom teckning, skulptur, installation, text, där inte bara en sammanfattande text kan visas på hemsidan utan i sig existera som verk.”

// Fritz Carlson

: : :

BESLUT: OPEN CALL – FOTO
Ett utforskande av fotostudions möjligheter

Juryn har även gått igenom alla ansökningar till vårt utlysta stipendium ”Utforskande av fotostudions möjligheter”. Efter diskussion har vi beslutat att inte gå vidare med någon av ansökningarna. Ingen av de sökande hade en komplett ansökan.