LJUDETS POTENTIAL | TVÅ KONSTNÄRER DISKUTERAR

Jesper Norda och Åsa Stjerna har i sina respektive konstnärskap länge arbetat med ljud som konstnärligt medium.

I den här poddavsnittet diskuterar de utifrån sitt gemensamma offentliga konstverk “Stilla Tid ljudets” potential och den konstnärliga processens villkor. Konstverket installerades 2021 på Universitetssjukhuset Örebro.

Stilla Tid ljudets, 2021.


Jesper Norda
är konstnär, ljuddesigner/tonsättare och arbetar även som lärare på Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborg, han har även komponerat introt till Konst i Blekinge-podden.

Tystnaden, pusslet och melodin är centrala begrepp I hans konstnärsskap.

”Det handlar om att gestalta det jag upplevde som barn när jag försökte lära mig spela gitarr: ögonblicket när man lyckas översätta ett gytter av svarta prickar på ett vitt papper till en meningsfull kroppslig och känslomässig erfarenhet: när det intellektuella filtret ger vika och det känns i magen.”
– Jesper Norda

Jesper Norda

. . .

Åsa Stjerna är ljudkonstnär som använder ljud och lyssnande som konstnärliga medier i utforskandet av det offentliga rummet. I hennes platsspecifika ljudinstallationer undersöker hon platsers ofta underliggande historiska, sociala och politiska strukturer, och gör dessa förnimbara genom konsten.

Utställningen ”Mare Balticum – A Sonic Goegraphy” visades 2016 samtidigt på två platser, Kulturcentrum Ronneby konsthall, Blekinge och Kumu Art Museum,Tallinn. Projektet handlade om en konstnärlig utforskning av Östersjöns ljudlandskap.

Åsa Stjerna är utbildad inom filosofi och musikvetenskap, studerade bl.a. vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Åsa Stjerna

Produktion: Jesper Norda och Åsa Stjerna
Musik: Jesper Norda och Åsa Stjerna
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge

Avsnittsinfo

Producent: Jesper Norda och Åsa Stjerna
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Längd: 32 min 02 sek