RISOPRINT FÖR KONSTNÄRER 19, 26 & 27 NOV
– Lär dig att trycka konsttryck, affischer och zines med risograf!

Plats: Kulturcentrum Ronneby konsthall, grafikverkstaden
När – Introduktionsworkshop: Lördag 19 nov, kl.10 – 17
Fördjupningsworkshop: Lördag 26 nov och söndag 27 nov, kl.10 – 17
Kostnad: Ingen kostnad ( avgift vid utebliven närvaro )
Kursledare: Saskia Gullstrand
Antal platser: 8
Ansökan senast: Söndag 23 okt

. . .

Konstnärer är ofta i behov av högkvalitativa trycktekniker för att skapa upplagor med konsttryck, artist
books, zines eller grafiskt material av olika slag. Men dyra tryckmetoder och svårighet att få tillgång till
maskiner och verkstäder kan försvåra produktionen.

Risotryck kan bäst beskrivas som digitalt screentryck. Tekniken är känd för sina starka färger och särskilda
texturer, som gör det möjligt att framställa konstnärligt intressanta trycksaker i stora upplagor.

Du arbetar i en process som liknar screentryck, men som är lika enkel och snabb som att använda en vanlig
skrivare och dessutom både miljövänlig och billig. Under kursen går vi igenom grunderna i risotryckteknik och
du får lära dig allt om maskinen, framställning av tryckfiler, färger och de unika och spännande skavanker
som uppstår under produktionen.

Kursen består av en introduktionsworkshop där du får bekanta dig med trycktekniken, och en fördjuningsworkshop
där du framställer ett eget konsttryck, affisch eller zine i två färger.

. . .

Kursen är framför allt praktisk: Du får själv öva och experimentera med risografen för att förstå hur allt fungerar.
Kursens mål är att deltagarna självständigt ska kunna trycka konstnärliga verk, publikationer och grafiskt material i
risoteknik.

Introduktionsworkshop ( lördag 19 nov, kl.10 -17 ) helgrupp ( 8 deltagare ).
Fördjupningsworkshop är uppdelade i två grupper ( lördag 26 nov eller söndag 27 nov, kl.10 -17 )
( 4 deltagare per träff), så att varje deltagare hinner få tillräcklig arbetstid vid maskinen.

Vem kan söka: Kursen riktar sig i första hand till konstnärer som är yrkesverksamma i Blekinge eller konstnärer med
anknytning till Blekinge. Konstnärer utanför länet tas emot i mån av plats. Inga förkunskaper krävs. Ange anknytning
till Blekinge i ansökan.

Kursen är kostnadsfri för deltagande konstnärer. Men en extra avgift på 1000 kr kommer att debiteras vid utebliven närvaro.
Urvalskriterier sker utifrån: Personlig motivering
Meriterande: Anknytning till Blekinge.

Vad ska din ansökan innehålla?
• En motiveringstext (omfång max en A4) om vad Du är intresserad av att utforska med hjälp av risotekniken.
• Ett urval av bilder (ca 3-5 bilder).
• Ett CV samt en länk till hemsida.
• I din ansökan vill vi att du anger dina kontaktuppgifter inklusive adress, personnummer och hur din anknytning till
Blekinge ser ut.

Allt måste skickas samlat i en enda PDF för att vara giltigt, dvs. motiveringstext, CV, kontaktuppgifter och bilder.
PDF-filen märks med ditt namn + Risokurs

Deadline för ansökan: Söndag 23 oktober 2022
Skicka ansökan till: kulturochbildning@regionblekinge.se
Beslut meddelas senast måndag 31 oktober.

: : :

Kursledare Saskia Gullstrand är konstnär och illustratör. Hon är utbildad på Serieskolan i Malmö och Västra Nylands
Folkhögskola i finska Karis. Hon har tidigare också utbildat sig inom animation och filmskapande. Saskia har under
flera år genomfört konstnärligt utforskande kring risograftryck och undervisat i tekniken på Malmö universitet.
Hon är verksam i Malmö.
saskiagullstrand.se/illustration/

: : :

Risoprintern är inköpt i samband med projektet ”Katalysatorn – konstproduktion och residens i Blekinge” genom
medel från Konstnärsnämnden / Kulturbryggan. Risoutrustningen kommer att finnas tillgänglig på Kulturcentrum
för konstnärer att hyra. Passa på att lär dig utrustningen och tekniken under kursen.

: : :

För mera information
Kontakta Karin Sandahl Andrén, konstförmedlare på Konst i Blekinge.

: : :

Konstverk: Saskia Gullstrand