UTFORSKANDE AV FOTOSTUDIONS MÖJLIGHETER

Stipendium för konstnär
Fotostudio tisdag 1 november – fredag 2 december
Summa: 40 000 kr

Vi har den stora glädjen att utlysa möjlighet för en konstnär att utforska sitt konstnärliga fotografiska språk. Ansök om möjligheten att experimentera och undersöka vilka kreativa möjligheter en fotostudio kan erbjuda. Utlysningen gäller för konstnärer som är verksamma i Blekinge, eller har Blekingeanknytning.

I ett samarbete mellan Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby inbjuds yrkesverksamma bild- och formkonstnärer att ansöka om ett fotostudiostipendium på Massmanska kvarnen i Ronneby under tidsperioden 1 november till 2 december.

Konstnären får tid och möjlighet att utveckla sina idéer, experimentera med ljussättning eller iscensätt en historia genom ett diorama. Utveckla ditt visuella berättande genom fotografi.

Total budget
40 000 kr

Urvalskriterier:
Urval av konstnär sker utifrån konstnärlig idé / motivering och konstnärens tidigare verk.

Deadline ansökan:
Söndag 16 oktober 2022

Vad förväntar vi oss av dig som konstnär?
I stipendiet ingår att konstnären i text och bild dokumenterar en del av sitt arbete t.ex. genom ett digitalt ateljébesök
eller presentation / work-in-progress / utställning av ditt arbete eller resarch. Formen för presentationen diskuteras i samråd med Konst i Blekinge och ska åtminstone delvis vara i ett format som kan publiceras på Konst i Blekinges webbsida.
Redovisning senast 31 januari 2023.

Vem kan söka:
Yrkesverksamma konstnärer som är verksamma i Blekinge eller har anknytning till Blekinge.
För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

Vad ska din ansökan innehålla?
– En motiveringstext (omfång max en A4-sida).
– Ett urval av bilder (ca 3-5 bilder).
– Ett CV samt en länk till hemsida.
I din ansökan vill vi att du anger dina kontaktuppgifter inklusive adress, organisationsnummer/personnummer och
hur din anknytning till Blekinge ser ut.

Allt måste skickas samlat i en enda PDF för att vara giltigt, dvs. motiveringstext, CV, kontaktuppgifter och bilder.
PDF-filen märks med ditt namn + fotostudio
Skicka in din ansökan till: kulturochbildning@regionblekinge.se
Skriv i ämnesraden: Konststipendium 2022_förnamn-efternamn

Beslut:
En jury kommer att ta beslut om vilken konstnär som väljs. Juryn förbehåller sig också rätten att inte gå vidare med ansökningar.

Beslut meddelas senast 28 oktober 2022.
Konst i Blekinge kontaktar konstnärerna som valts ut av juryn. Beslutet publiceras också på Konst i Blekinges webbsida www.konstiblekinge.se och via Facebook och Instagram.

För mera information
Kontakta Karin Sandahl Andrén, konstförmedlare på Konst i Blekinge.