ARBETSSTIPENDIUM FÖR BILDKONSTNÄRER

2 x stipendium för konstnärer
Summa: 40 000 kr

Ansök om ett stipendium som ger dig som bildkonstnär en koncentrerad tid och möjlighet att utveckla ditt konstnärskap.

Konstnären åtar sig att i text och bild dokumentera en del av sitt arbete för att presentera det online. Formatet kan vara t.ex. ett digitalt ateljébesök, en processbeskrivning, skisser, en ljudinspelning eller en text. Formen för presentationen diskuteras i samråd med Konst i Blekinge och ska vara i ett format som kan publiceras på Konst i Blekinges webbsida.

Total budget
40 000 kr

Urvalskriterier:
Urval av konstnär sker utifrån konstnärlig idé / motivering och konstnärens tidigare verk.

Deadline ansökan:
Söndag 16 oktober 2022

Vad förväntar vi oss av dig som konstnär?
I stipendiet ingår att konstnären i text och bild dokumenterar en del av sitt arbete t.ex. genom ett digitalt ateljébesök.
Formen för presentationen diskuteras i samråd med Konst i Blekinge och ska åtminstone delvis vara i ett format som kan publiceras på Konst i Blekinges webbsida.
Redovisning senast 31 januari 2023.

Vem kan söka:
Yrkesverksamma konstnärer som är verksamma i Blekinge eller har anknytning till Blekinge.
För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

Vad ska din ansökan innehålla?
– En motiveringstext (omfång max en A4-sida).
– Ett urval av bilder (ca 3-5 bilder).
– Ett CV samt en länk till hemsida.
I din ansökan vill vi att du anger dina kontaktuppgifter inklusive adress, organisationsnummer/personnummer och
hur din anknytning till Blekinge ser ut.

Allt måste skickas samlat i en enda PDF för att vara giltigt, dvs. motiveringstext, CV, kontaktuppgifter och bilder.
PDF-filen märks med ditt namn + konststipendium
Skicka in din ansökan till: kulturochbildning@regionblekinge.se
Skriv i ämnesraden: Konststipendium 2022_förnamn-efternamn

Beslut:
En jury kommer att ta beslut om vilken konstnär som väljs. Juryn förbehåller sig också rätten att inte gå vidare med ansökningar.

Beslut meddelas senast 28 oktober 2022.
Konst i Blekinge kontaktar konstnärerna som valts ut av juryn. Beslutet publiceras också på Konst i Blekinges webbsida www.konstiblekinge.se och via Facebook och Instagram.

För mera information
Kontakta Torun Ekstrand, konstutvecklare på Konst i Blekinge.