A POINT OF VIEW

Mod och ta stöd av varandra är ett återkommande tema i Eva Larssons konstnärskap.
I entrén vid bröstcentrum på Blekingesjukhuset i Karlskrona hittar du hennes skulptur ”A point of view”. Kvinnliga gestalter som är engagerade i olika fysiska aktiviteter. Kvinnor som hoppar, klättrar eller på annat sätt förhåller sig till varandra.

Som en stillbildskoreograf, så karaktäriserar skulptören Eva Larsson sitt sätt att tänka kring de scener hon skapar med hjälp av objekt i exempelvis brons.

Susanne Skog har träffat henne för ett samtal om hennes konstnärskap, den konstnärliga processen och verket ”A point of view”.

”Min avsikt är att verket ska fungera som tröst och stöd för människor som befinner sig i en sårbar position men också väcka nyfikenhet och inspirera till en utflykt i fantasin där individens egna minnen och erfarenheter får färga upplevelsen.”

Eva Larsson

Produktion: Susanne Skog
Musik: Jesper Norda
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge

: : :

Konstverk: A point of view, Eva Larsson, Blekingesjukhuset i Karlskrona

Avsnittsinfo

Producent: Xenia Klein
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Längd: 20 min 23 sek