KAJSA ELDSTEN – BLOMMORNA

Blekinge Stay-at-Home-Art-Residency är ett stipendium för konstnärer med Blekingeanknytning.
Utlysningen skedde i november 2021 av Konst i Blekinge / Region Blekinge i samverkan med Kulturcentrum Ronneby konsthall / Ronneby kommun. Stipendiet
 gav tre yrkesverksamma konstnärer med Blekingeanknytning möjlighet att utveckla sitt konstnärskap. I stipendiet ingår att konstnären i text, bild eller film dokumenterar en del av sitt arbete t.ex. genom ett digitalt ateljébesök, en ljudinspelning eller en text om konstskapande.

Kajsa Eldsten arbetar som illustratör med många olika sorters uppdrag där blyertstecknandet är basen i bildskapandet i kombination med digital bildredigering. Hon har under sin residenstid gett sitt fria skapande plats. Kajsa är utbildad på Konstfack i Stockholm.

” I mitt yrke som illustratör använder jag olika manér beroende på vad kunden efterfrågar, men uppdragen är alltid styrda och det finns alltid ramar att förhålla sig till. Jag har länge saknat det fria bildskapandet och när jag sökte Blekinge Stay-at-Home-Art-Residency gjorde jag det för att få tid och möjlighet att utveckla och undersöka den friare sidan av mitt konstnärskap.

När residenstiden började hade jag som mål att försöka ha en luststyrd, kravlös och experimenterande inställning till projektet. Det skulle handla om att arbeta mer med måleri utan att vara för resultatinriktad. Processen skulle vara i fokus
och det enda kravet var att bilderna skulle finnas i fysiska original. Det var vår ute och i min trädgård hade alla vårlökarna precis kommit upp. Trädgård och blomsterodling är ett stort intresse och jag bestämde mig för att låta mitt projekt ta avstamp i just det, blomsterstudier och klassiska stilleben, något som jag arbetat med lite tidigare.

Att arbeta mer intuitivt och undersökande utan att ha ett tydligt bild av slutresultatet har varit befriande. Jag har tecknat mycket blomsterkroki för att snabbt hitta former och förenkla växtens detaljrikedom. Jag har fotograferat
blommor i min trädgård och satt ihop till stilleben som jag har använt som förlagor till bilder i gouache.

Jag kommer att arbeta vidare med projektet under resten av året. Den här perioden har varit en fantastisk möjlighet och en startsträcka för nya idéer som redan har tagit fart. Gouachemåleriet har varit mycket inspirerande och är något
jag kommer fortsätta att utveckla till någon form av textila digitaltryck. ”

          

: : : : : : : : : : : : : : :

Bilder: Kajsa Eldsten
Se mer av Kajsa Eldsten arbete…