KOMPETENSUTVECKLING

Nätbaserad utbildning inom en expansiv bransch
Under den här kursen lär du dig att använda entreprenörskap, digital kompetens och kunskap om finansiering av kulturrelaterade projekt för att vidareutveckla din verksamhet och bedriva ditt konstnärskap på ett hållbart sätt. Utbildningens specifika kurser är framtagna för att tackla utmaningar som uppstår idag bland yrkesverksamma konstnärer. Kursledarna är aktiva inom sektorn och seminarierna avhandlar relevant problematik.

Förkunskapskrav
Yrkeserfarenhet 1 år, heltid.

Typ av erfarenhetsområde: bild/form, musik, teater, dans, film, konsthantverk, utställningsproduktion mm. Egenföretagare, frilansare eller medverkande i konstrelaterade projekt.

Utbildningens upplägg
Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. Vissa digitala plattformar och virtuella showrooms och tillhörande kurslitteratur är på engelska.

Ansökan och kursstart
Du hittar mer information om kursstarter och ansökningar genom att besöka utbildningens webbsida.
Korta kurser är utbildningar under 100 YH-poäng (6 månader) och syftar till kompetensutveckling i arbetslivet.

Ansök senast 24 augusti.
Kursstart 17 oktober 2022. 

: : :

Arrangörer: YrkesAkademin
Utbildningsplats: Distans Karlskrona

: : :

Ansvarig och drivande i tillkomsten av utbildningen är Blekingekonstnären Karolina Stockhaus som arbetar med doft. Hon har bland annat doftsatt utställningen ”Aquanauts” som just nu visas på Dunkers kulturhus.