STADS- OCH LANDSBYGDSUTVECKLING GENOM KONSTNÄRLIGA PROCESSER

Kursen Stads- och landsbygdsutveckling genom konstnärliga processer har ägt rum under vårterminen och avslutas den 31 maj. Kursen avslutas med en utställning på BTH (Blekinge Tekniska Högskola) på Campus. Kursen är ett samverkansprojekt mellan BTH, Statens konstråd och Konst i Blekinge / Region Blekinge. Kursen vänder sig till planerare, konstnärer, arkitekter, konsthandläggare, konstkonsulter och andra tjänstepersoner inom konst.

Under de senaste veckorna har deltagarna arbetat med en projektuppgift över två platser i Karlskrona kommun (Holmsjö och Mellanstaden). Syftet med projektet är att fördjupa och utveckla färdigheter i samverkan och samskapande mellan konstnärer och planerare i stads- och landsbygdsutvecklingsprocesser.

För att uppmärksamma kursen och deltagarnas projektuppgifter och de samverkansprocesser som kursen givit upphov till planerar vi en utställning på Campus Karlskrona, utanför Bistro J, tisdag 31 maj.

Andreas Larsson, vicerektor BTH och Suzanne Pluntke, bebyggelseantikvarie och samordnare inom gestaltad livsmiljö, Boverket är inbjudna för att välkomsttala på utställningen.

Välkommen!

Tid: Tisdag 31 maj 2022 17:00-19:00
Plats:
Bistro J, BTH (Blekinge Tekniska Högskola), Campus, Karlskrona

Läs mer om fortbildningskursen…

: : :

Foto: Råby Planet av Michael Beutler. Foto Ricard Estay