#54 LEIF HOLMSTRAND – ARTIST NOVELS

Artist Novels har på senare år diskuterats som det nya bildkonstnärliga mediet.
Vad är det och hur kan man förstå det?

Xenia Klein och Johan Stohne har träffat konstnären Leif Holmstrand.
Samtalet rör sig kring skrivandets roll i relation till den bildkonstnärliga praktiken och på vilket sätt som konstnärsromanen (the artist novel) skiljer sig från en konventionell roman.

MEDVERKANDE:
Leif Holmstrand, konstnär
Xenia Klein, konstnär
Johan Stohne, musiker

Produktion: Xenia Klein och Johan Stohne
Musik: Johan Stohne
Foto: Xenia Klein
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge

Xenia Klein är konstnär baserad i Haag (NL) och Torhamn (Blekinge). Hon studerar konstnärlig forskning vid Kungliga Konstakademin i Nederländerna och hon kurerar konstnärsresidenset Artist in Retreat i Blekinge.
www.xeniaklein.com
www.artistinretreat.se

Johan Stohne är musiker och ljuddesigner.
https://soundcloud.com/johanstohne

Avsnittsinfo

Producent: Xenia Klein
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Längd: 25 min 10 sek