THE EMERGENCY RESIDENCIES

Konst i Blekinge / Region Blekinge driver tillsammans med Kulturcentrum Ronneby konsthall / Ronneby kommun residensprogrammet A.I.R. Blekinge, som är en del av SWAN, Swedish Artist Residency Network.

Residensnätverket är en stark kraft i arbetet med att samla ihop de resurser, platser och möjligheter som finns för konstnärer som flyr just nu från Ukraina. Inom SWAN finns i dagsläget 20 residensplatser. Genom att SWAN samarbetar med Artist at Risk kan konstnärer på flykt ansöka om residens i Sverige eller andra platser i Europa.

: : : : : : : : : :

Our Residency program A.I.R. Blekinge is a part of SWAN, Swedish Artist Residency Network. The network is a powerful force in the work to gather resources, places and oppurtunities for artists fleeing. In the network there are twenty residencies available today. SWAN collaborates with Artist at Risk where one can apply for residencies in Sweden or in other European countries.

 
Läs mer på / Read more …