SOFIA DE LA FUENTE + BLEKINGE UPPFINNAREVERKSTAD = ARTEFAKTER

Sofia de la Fuentes konstnärliga projekt Artefakter visades under utställningen ART MESH på Kulturcentrum Ronneby konsthall i februari. Utställningen fokuserade på resultaten av konstnärliga experimentella samarbeten mellan konstnärer och industrier i Blekinge. Både konstnärer och ingenjörer formar vår värld och vår världsbild och inspirerar oss till nya perspektiv på vardag och framtid. Konst och teknik kan öppna våra ögon för nya förhållningssätt och möjligheter.
Kan konsten utmana tekniken och tekniken utmanas av konst? Är det tekniken eller fantasin som sätter gränserna?

Konstnärer som deltagit i projektet Art Mesh:
Pia König, Annika Ekdahl, Haidar Mahdi, Jumana Hamdani, Kim Demåne, Sofia de la Fuente

3D-produktioner som genomförts under en digital kurs på Sculptur för AIR Blekinges tidigare residenskonstnärer:
Varvara Guljajeva & Mar Canet, Estland/Hong Kong, Dalia Mikonytė & Adomas Žudys, Litauen, Taavi Suisalu, Estland.

Industrier som medverkat i projektet:
Hitex Robot Tuft, Svängsta, Sculptur Sweden, Karlshamn, Water Jet Lego, Ronneby, Blekinge Uppfinnarverkstad, Svängsta. Mekanik med konstnär Jan Cardell.

De konstnärliga produktionerna har genomförts inom ramen för Konst i Blekinges projekt Art Eco System med stöd av Kulturrådet. Art Mesh är en del av Art Eco System.

Konstnärerna som medverkade i projektet ansökte om produktionsstipendier från Konst i Blekinge / Region Blekinge. 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 


   

Konstnär: Sofia de la Fuente 
Konstnärligt projekt:
Artefakter
Industri: Blekinge Uppfinnareverkstad
Material: Delaktighet, papper och stål 


Artefakter:
För rörelser som skapar mening.

artefakt
artefaʹkt (latin aʹrte faʹctum ’konstgjord’), av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt.¹
Med inspiration i surrealismen presenterar jag ett mobilt konstverk, ett system för medskapande: Artefakter för rörelser som skapar mening.

Som konstnärlig och pedagogisk metod används slumpen och rörelsen. Betraktaren är inte passiv utan en aktiv medskapare av verket. Handlingen blir konst.

Konstverket är ett lekfullt resultat av deltagarnas insatser i form av ord eller bild, på svenska eller även i kombination med andra språk. Det färdiga verket aktiveras av rörelse när de individuella ord eller bild sätts ihop på ett litet träställ och animeras i en apparat som jag kallar bläddrare.

Sammansatta, ska dessa artefakter konstruera (eller slumpmässigt dekonstruera) och skapa ytterligare en mening.
Det fysiska objektet ”Bläddraren” formades i samverkan mellan konstnären Sofia de la Fuente, Blekinges Uppfinnareverkstad och konstnären Jan Cardell, som också tillverkade objektet.

Artefakter för rörelser som skapar mening är ett verk av kinetisk konst som undersöker både människan och gruppen, det enskilda och det gemensamma. Individens ord eller teckning fungerar som beståndsdelar i surrealistiska artefakter.

// Sofia de la Fuente

Fotografier: Anders Bergön