KONSTNÄRSKAP OCH KONSTSAMLING PÅ FILM

Under hösten 2021 arrangerade Konst i Blekinge tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Blekinge museum och Kulturcentrum Ronneby konsthall Branschforum för konsthantering, 27 -28 oktober. Branschforum belyser frågor som handlar om hantering av konst och kulturföremål. Under programpunkten ”Vård av konst i vårdmiljö” visades filmerna som du hittar i innehållet nedan. Branschforumet sändes digitalt från Blekinge.

Vård av konst i vårdmiljö – Beck och Ljung
Beck & Jung – Holger Bäckström och Bo Ljungberg Om verken Chromo Cube och Bildalfabetet (1970 – 80-tal), och andra datorutskrifter, grafiska verk och flerdimensionella i kartong, placerade på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Filmen är en del av en kortfilmsserie producerad av Konst i Blekinge / Region Blekinge för programmet ”Vård av konst i vårdmiljö” i samband med konferensen Branschforum för konsthantering 2021. Branschforum arrangeras i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Kulturcentrum Ronneby konsthall, Blekinge museum.

Stort tack till: Gary Svensson, bitr. professor i konst och visuell kommunikation vid Linköpings universitet. Gary Svensson disputerade år 2000 på avhandlingen Digitala pionjärer: Datorkonstens introduktion i Sverige.
Produktion: Mustach
Filmare: Albin Eriksson
Fotograf till stillbild: Lasse Svensson

Källa: Sydsvenskan Bild KvP

Länk till film: Vård av konst i vårdmiljö – Beck och Ljung – textad

: : : : : : 

Vård av konst i vårdmiljö – Hertha Hillfon
Hertha Hillfon En presentation av Petter Eklund. Om verket Möte, skulpturgrupp i terrakotta (1986), placerad på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Filmen är en del av en kortfilmsserie producerad av Konst i Blekinge / Region Blekinge för programmet ”Vård av konst i vårdmiljö” i samband med konferensen Branschforum för konsthantering 2021. Branschforum arrangeras i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Kulturcentrum Ronneby konsthall, Blekinge museum.

Stort tack till: Petter Eklund, skribent och författare.
Produktion: Mustach
Filmare: Albin Eriksson
Foto: Jacob Forsell

Länk till film: Vård av konst i vårdmiljö – Hertha Hillfon – textad 

: : : : : : 

Vård av konst i vårdmiljö – Annika Ekdahl
Om ateljén i Kyrkhult och gobelängen ”Födelsedagen” (1995), placerad på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Filmen är en del av en kortfilmsserie producerad av Konst i Blekinge / Region Blekinge för programmet ”Vård av konst i vårdmiljö” i samband med konferensen Branschforum för konsthantering 2021. Branschforum arrangeras i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Kulturcentrum Ronneby konsthall, Blekinge museum.

Stort tack till: Annika Ekdahl.
Produktion: Mustach
Filmare: Albin Eriksson
Verk av Annika Ekdahl: Definitely Gold

Länk till film: Vård av konst i vårdmiljö – Annika Ekdahl – textad

: : : : : : 

Vård av konst i vårdmiljö – Anders Bruno Liljefors
Om en skulptur i glas och keramik, invigd på Apoteket Eken 1966, senare placerad på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Filmen är en del av en kortfilmsserie producerad av Konst i Blekinge / Region Blekinge för programmet ”Vård av konst i vårdmiljö” i samband med konferensen Branschforum för konsthantering 2021. Branschforum arrangeras i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Kulturcentrum Ronneby konsthall, Blekinge museum. Stort tack till: Petter Eklund, skribent och författare. Max Liljefors, professor i konstvetenskap vid Lunds universitet, son till Anders Bruno Liljefors.

Produktion: Mustach
Filmare: Albin Eriksson
Bild: Sydbild, ur Blekinge museums arkiv

Länk till film: Vård av konst i vårdmiljö – Anders Bruno Liljefors – textad