KONST I BLEKINGE STARTAR NEDRÄKNINGEN

Konst i Blekinge / Region Blekinge vill genom adventskalender i konstens tecken rikta strålkastarljuset mot intressanta konstnärskap med Blekingeanknytning.

Det är nu fjärde året som Konst i Blekinge arrangerar en konstjulkalender, varje dag från 1:a till 24:e december kommer ett verk av en konstnär publiceras på våra sociala kanaler (Facebook och Instagram). Bakom varje lucka döljer sig ett verk som konstnären själv valt ut exklusivt för kalendern. Vi har försökt hitta en bra blandning mellan konstnärliga tekniker och uttryck, män och kvinnor, ålder och bakgrund. Den gemensamma nämnaren är intressanta konstnärskap och att alla har en anknytning till Blekinge.

Vi är väldigt stolta och glada över att presentera årets julkalender!

Medverkande konstnärer i året julkalender är Jenny Carlsson Grip, Linn Schrab, Stina Eldsten, Kristina Skantze, Lena Wyrner, Gurli Kruber, Anni Foglert, Oskar Olsson, Jon Ek, Emelie Farkas, Simon de Brée, Timja Femling, Maria E Harrysson, Anders Kappel, Kim Demåne, Jakob Ingemansson, Xenia Klein, Alexander Höglund, Haidar Mahdi, Peter Svedberg, Inga Grimm, Susanne Demåne, Sepa Sama och Halewijn Bulckaen.

Konst i Blekinge vill utveckla konstområdet i länet och är en del av Region Blekinge.
Vi arbetar med att skapa en god infrastruktur för konsten och stärka professionella konstnärers villkor.
Just nu har vi två utlysningBlekinge Stay-at-Home och Barnkonstbok.
Utlysningarna riktar sig till yrkesverksamma konstnärer med Blekingeanknytning.
Sista ansökningsdagen 5 december.

Konst i Blekinge arbetar bland annat med att …
• Initiera samarbeten och nätverk regionalt och internationellt och då särskilt med ett Östersjöperspektiv.
• Arrangera utbildningar för konstinstitutioner, konstföreningar och konstnärer.
• Arrangera konstnärliga residens – A.I.R. Blekinge, Artist In Residence.
• Vara en katalysator för intressanta konstprojekt med hög konstnärlig kvalitet.
• Skapa en långsiktig strategi och handlingsplan för konsten i regionen.
• Utveckla ett regionalt konstresurscentrum tillsammans med Kulturcentrum Ronneby konsthall.
• Stödja Blekinges kommuner i deras arbete med bland annat offentlig konst.