BLEKINGE STAY-AT-HOME ART RESIDENCY

Ansök om ett stipendium som ger dig som bildkonstnär en koncentrerad tid och möjlighet att utveckla ditt konstnärskap.
3 x stipendier för konstnärer
Summa: 35 000 kr / konstnär

Ansök om ett stipendium som ger dig tid och möjlighet att utveckla ditt konstnärskap. Konstnären åtar sig att i text och bild dokumentera en del av sitt arbete t.ex. genom ett digitalt ateljébesök, en ljudinspelning eller en text om konstskapande. Formen för presentationen diskuteras i samråd med Konst i Blekinge och ska åtminstone delvis vara i ett format som kan publiceras på Konst i Blekinges webbsida.

Urvalskriterier: Urval av konstnärer sker utifrån konstnärlig idé/motivering och konstnärens tidigare verk.

Deadline ansökan:
Söndag 5 december 2021

Beslut senast:
Fredag 10 december
Konst i Blekinge kontaktar konstnärerna som valts ut av juryn. Beslutet publiceras också på Konst i Blekinges webbsida www.konstiblekinge.se och via Facebook och Instagram.
Redovisning av Blekinge Stay-at-Home Art Residency ska ske senast 18 april 2022.

Vem kan söka: Yrkesverksamma konstnärer som är verksamma i Blekinge eller har anknytning till Blekinge.

Vad ska din ansökan innehålla?
• En motiveringstext (omfång max en A4).
• Ett urval bilder (ca 3-5 bilder).
• En länk till din hemsida.
• I din ansökan vill vi att du anger dina kontaktuppgifter inklusive adress och/eller hur din anknytning till
Blekinge ser ut.

OBS! Allt måste skickas samlat i en enda PDF för att vara giltigt, dvs. motiveringstext, bilder och kontaktuppgifter.
Skicka in din ansökan till: kulturochbildning@regionblekinge.se
Ange “Blekinge Stay-at-Home-Residency Art” i ämnesraden.

För mera information
Kontakta Torun Ekstrand, konstutvecklareKonst i Blekinge.
På webben kan du också få matnyttiga länkar till ansökningar hos olika fonder, lyssna på poddavsnitt,
få information om lokalproduktion för konstnärer och mycket mera.