BARNKONSTBOK

Skapa en konstbok för barn och unga
2 x stipendium för konstnärer
Summa: 45 000 kr / konstnär

Ansök om att producera en konstnärlig bok för barn och unga. Utlysningen gäller för konstnärer som är verksamma i Blekinge, eller har Blekingeanknytning. Två konstnärer kommer att få varsitt uppdrag.

Vi har den stora glädjen att utlysa produktionsuppdrag för att skapa en konstbok som är riktad till barn och unga. Två konstnärer får möjligheten att arbeta fram varsin konstnärligt inriktad barnbok. Böckerna kommer att publiceras digitalt i valfritt format på Konst i Blekinges webb, och på andra digitala tidskriftssidor enligt överenskommelse och förslag från konstnären. Konst i Blekinge kommer också att se över möjligheten att producera en tryckt version av boken.

Utlysningen innebär en möjlighet att arbeta fram ett konstnärligt bokupplägg. Vi söker därför intressanta konstnärer som bär på drömmen om att förverkliga ett bokprojekt. Du väljer vilken åldersgrupp boken främst ska vända sig till.

Konstnären ska arbeta fram ett konstnärligt barnbokförslag. Det kan handla om att berätta en historia i text och bild eller enbart bild, eller ett mera experimentellt upplägg. Det kan också handla om en inspirationsbok till eget skapande för barn och unga. Valet är fritt.

Konstnären får arvode för planering och genomförande av bokupplägget. Planering av research, produktion, publicering och budget sker i samråd med Konst i Blekinge och en skisspresentation genomförs. Bokförslaget ska vara klar senast 31 maj 2022.

Total budget
45 000 kr

Vem kan söka:
Konstnärer som är verksamma i Blekinge eller har anknytning till Blekinge.

Vad ska din ansökan innehålla?
En motiveringstext till en konstnärlig bok för barn och unga som du är intresserad av att utveckla.
En CV, länk till webbsida om sådan finns, samt ett urval bilder.
I din ansökan vill vi att du anger dina kontaktuppgifter inklusive adress och/eller hur din anknytning till Blekinge ser ut.

OBS! Allt måste skickas samlat i en enda PDF för att vara giltigt, dvs. motiveringstext, cv och bilder.
PDF-filen märks med ditt namn + barnkonstbok
Skicka in din ansökan till: kulturochbildning@regionblekinge.se

Skriv i ämnesraden: Ansökan Barnkonstbok
Urval av konstnär utgår från: Konstnärlig idé/motivering; konstnärens tidigare verk.

Beslut
En jury kommer att ta beslut om vilken konstnär som väljs. Juryn förbehåller sig också rätten att inte gå vidare med ansökningar.

Deadline ansökan: Söndag 5 december 

Beslut senast: Fredag 10 december
Konst i Blekinge kontaktar konstnärerna som valts ut av juryn. Beslutet publiceras också på Konst i Blekinges webbsida www.konstiblekinge.se och via Facebook och Instagram.

För mera information
Kontakta Karin Sandahl Andrén, konstförmedlareKonst i Blekinge.
På Konst i Blekinge-webben hittar du kontaktuppgifter, poddavsnitt, matnyttiga länkar till ansökningar hos olika fonder, information om lokalproduktion för konstnärer och mycket mera.