EN KONSTBIENNAL FÖR BARN OCH UNGA

Bästa Biennalen är en konstfestival för barn och unga där du som besökare kan uppleva och skapa konst
tillsammans med andra. Konstbiennalens innehåll produceras av olika deltagande arrangörer såsom konst-
institutioner och kommuner tillsammans med konstnärer. Bästa Biennalen, som har funnits i Skåne sedan 2013, arbetar för att främja barns och ungas möte med samtida konst, bland annat genom att samordna en
återkommande konstbiennal vartannat år. När Bästa Biennalen nu arrangerar den femte konstbiennalen
är den större än någonsin och äger rum i hela södra Sverige under perioden 23 oktober till 7 november 2021.
Detta har gjorts möjligt genom ett initiativ från bild- och formutvecklare i Sveriges sex sydregioner, inom
Regionsamverkan Sydsverige.

Under konstbiennalen får barn och unga möjlighet att uppleva och skapa konst tillsammans med sina vuxna,
kompisar eller på egen hand genom att deltaga i arrangemang ledda av konstnärer. Det övergripande temat för
Bästa Biennalen är gemenskap och inkludering, med särskilt fokus på Barnkonventionen i år.

I Blekinge arrangeras workshops, utställningar och guidade visningar i samtliga kommuner. Det är en stor variation på innehåll och konstnärer. Det handlar tillexempel om att skapa i lera tillsammans med konstnären och skulptören Rosalia Ramirez Lärcentrum i Sölvesborg. Att arbeta med lera är en taktil upplevelse, deltagarna kan utforska sin kreativitet, undersöka materialet och komma på egna projekt.

I Karlshamns stadsbibliotek finns det möjlighet att skapa poesi och rörliga bilder med hjälp av slumpen tillsammans med konstnären Sofia de la Fuente.

I Växtverket i Olofström har du möjlighet att tillsammans med konstnären och fotografen Moustafa Jano fotografiskt undersöka och gestalta på temat yttrandefrihet med hjälp av rekvisita.

I Fredrikskyrkan i Karlskrona kan du bidra till ett kollektivt konstverk. Varje besökare bidrar med en egen del till den helhet som växer fram dag för dag. Allt material finns på plats. Verket är skapat av konstnären Maria E Harrysson.

I Trefaldighetskyrkan i Karlskrona hålls en workshop där deltagarna låter sig inspireras av utställningen ”We have a dream”. Tillsammans med fotografen Betina Vang arbetar de kring temat ”Drömmar”.

Kulturcentrum Ronneby konsthall har du möjlighet att inspireras av utställningen från Ateljé Inuti och klippa,
klistra och teckna stort. Workshopen är en hyllning till kreativitet och olikheter. Samtliga arrangemang är gratis för besökarna, men några av workshopparna är det föranmälan som gäller.

Under årets konstbiennal har 81 arrangörer skapat 118 unika arrangemang som möjliggör barns och ungas möte med konst i södra Sverige. Nu finns hela programmet för Bästa Biennalen 2021 att se.
www.bastabiennalen.se/program

Arrangörerna i Blekinge är Sölvesborgs kommun, Karlskrona kommun, Karlshamns kommun, Olofströms kommun, Blekinge museum och Kulturcentrum Ronneby konsthall / Ronneby kommun. I Karlskrona samarbetar arrangörerna Svenska kyrkan.

Bästa Biennalen arbetar året runt med utvecklingsarbete, fortbildning, nätverkande och samverkan på nationell och internationell nivå. Bästa Biennalen finansieras av Region Skåne, Kulturrådet och Ystads kommun med huvudkontor på Ystads konstmuseum. Till konstbiennalen 2021 har fem nya regioner tillkommit i södra Sverige – Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, vilka medfinansieras av sina respektive regioner.