BIRDS DON´T TAKE THE TRAIN, BUT WE DO

”Birds don’t take the train, but we do” är ett konstnärligt forskningsprojekt som drivs inom ramen för Artist in Retreat av konstnärerna: Elisa Cuesta, Haevan Lee, Rosa van Walbeek, Serene Hui, Vicky dela Torre och Xenia Klein. Samt ytterligare, under projektets senare delar, Dagmar Bosma och Lili Huston-Herterich. Under projektet ställer konstnärerna sina konstnärliga praktiker i relation till en ö i Blekinge skärgård, i vad som förhoppningsvis kan utmynna i ett ömsesidigt möte mellan konstnären och ön. Följande öar deltar i projektet: Godnatt, Hästholmen, Långören, Torhamnaskär, Tomtö, Trossö samt paret Varö & Eneskär.

Du kan besöka performance och presentationer online 20 och 29 oktober 2021.

Flera programpunkter publiceras på www.artistinretreat.se eller via sociala medier.
Följ projektet och se vilka överraskningar som dyker upp!

Artist in Retreat är ett konstnärsdrivet residens utanför Torhamn i Blekinge. Residenset drivs av Xenia Klein tillsammans med inbjudna konstnärer och utforskar nya metoder och arbetssätt för konstnärliga residens och konstnärliga praktiker. I år tar projektet ”Birds don’t take the train, but we do” form under residenset som sträcker sig från sommaren till vintern 2021.

Performances & Presentationer:
Samtidskonstdagarna 2021
20 oktober, k
l. 16:00 – 18:00
Zoom-länk får du genom att anmäla dig till Samtidskonstdagarna på www.statenskonstrad.se

Artist in Retreat Blekinge-special
29 October, kl. 19:00 – 20:15
Zoom-länk hittar du på www.artistinretreat.se

Samarbetspartners:
Konst i Blekinge, Region Blekinge, Karlskrona Kommun. 
Tack till Blekinge Museum och Naturum Blekinge för kunskapsstöd.

För frågor maila: 
artist.in.retreat@gmail.com