RESIDENS I EN POSTPANDEMISK TID
– NYA PERSPEKTIV PÅ RESIDENS OCH RESIDENSSAMVERKAN

Samarbete med utveckling och synliggörande av bild-och formresidens i Sydsverige. 

Nu är arbetsgruppen utsedd som gemensamt ska producera och arrangera en digital seminarieserie med fokus på kunskapsutbyte och residensutveckling under 2021–22. Efter en utlysning som gick ut till bild- och formresidens i Sydsverige så har följande residens från tre olika regioner valts ut till arbetsgruppen:
IFÖ Center, Bromölla / Teresa Holmberg
Harp Art Lab, Harplinge / Mikael Ericson

The Mirror Institution, Jämjö / Joanna Sandell

De utvalda deltagarna besitter en bred kompetens som konstnärer och kuratorer inom bild- och formfältet. De representerar verksamheter som driver olika typer av residens; teoretiska- och produktionsinriktade liksom friare vistelseresidens och  verkar i såväl nationell som internationell kontext. I ansökningarna lyftes en bredd av frågor och teman fram som är relevanta för bild- och formresidens i Sydsverige och som kan belysas i programserien.

Programserien riktar sig främst till (de sydsvenska) bild-och formresidensen men i vissa fall kommer även kommuner, myndigheter och andra organisationer med intresse, att kunna delta. Inbjudningar skickas ut under hösten.

Urvalet har gjorts av arbetsgruppen för residens inom Bild-och formgruppen, Regionsamverkan Sydsverige. I juryn medverkade Anneli Berglund, bild-och formutvecklare i Kalmar länTorun Ekstrand, konstutvecklare i Region Blekinge och Charlotta Hanno, utvecklare för bild- och formområdet i Region Halland.

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Jönköpings län och Region Kalmar län.

Bild- och formutvecklare i de sex sydsvenska regionerna träffas regelbundet och har tagit fram riktlinjer och prioriteringar för bild-och formutvecklingen där växelverkan mellan stad och landsbygd, kunskapsutbyte och internationella nätverk är särskilda utvecklingsområden. En av våra prioriteringar är att stimulera och utveckla residensprogram. Fram till mars 2022 har vi medel från Kulturrådet att arbeta med detta och därefter kommer gruppen att fortsätta samverka med medel från regionerna.
Läs mer här: www.regionsamverkan.se