#45 MOUSTAFA JANO

Moustafa Jano är konstnär och grafisk designer, född i Aleppo i Syrien men numera bosatt och verksam i Blekinge. Han utgår ifrån egna erfarenheter när han i sina fotomontage utforskar hur bekanta bilder av krig, flykt och förödelse kan laddas om och öppna upp mot det oväntade.

I hans bilder blandas det dokumentära med det iscensatta, det personliga med det allmänna.
Tillsammans med influenser från filmens värld öppnar denna dynamik upp mot nya historier och möjligheter.

”The Forgotten 2” och ”Over the clouds” är två verk som omnämns i avsnittet.

Under våren 2021 visas Moustafa Janos utställning ”Small Dreams” på Kulturcentrum Ronneby konsthall. Utställningen produceras av Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall, med stöd ur särskilda medel från Kultur- och bildningsnämnden på Region Blekinge, samt med produktionsstöd av Exposeprint.

Konstverk: The Forgotten 2

Av: Susanne Skog
Musik: Jesper Norda
Konstverk: Moustafa Jano

Avsnittsinfo

Producent: Susanne Skog
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Längd: 15 min 30 sek