OPEN CALL – ART MESH PRODUKTION 3D

Samverkan Konst & Industri
3D-printing på SCULPTUR AB
2 x stipendier för konstnärer
Summa: 80 000 kr / konstnär

Vi har den stora glädjen att utlysa möjlighet för konstnärer att utforska tekniken 3D-printing. Ansök om möjligheten att experimentera och producera på på det innovativa företaget SCULPTUR i Karlshamn under våren 2021. Utlysningen gäller konstnärer som är verksamma i Blekinge, eller har Blekingeanknytning.

De båda konstnärer som väljs ut får ett arvode samt betalda timmar för dialog och produktion hos SCULPTUR. Konstnärerna får tid och möjlighet att utveckla sina idéer, testa material, form och tekniker. Ett projekt kan t.ex. utvecklas till en produktion, eller användas för metod- eller materialutveckling.

Vilka nya former och produktioner, vilken kunskapsutveckling och vilka nya experimentella samarbetsmöjligheter kan uppstå när konst och industri sammanförs? Det är vi nyfikna på och söker därför konstnärer med intressanta idéer och med intresse för att producera lokalt i Blekinge. Reshape the future, som är SCULPTURs motto.

Skapa, testa och printa i 3D tillsammans med det Karlshamnsbaserade företaget. SCULPTUR arbetar med cirkulär ekonomi och har kretsloppstanken i allt de gör. Kortfattat betyder det att de återanvänder material och saker som tidigare tillverkats. De arbetar med minskad materialanvändning, minskat avfall och med visionen att spara på jordens resurser. Idag används 3D-printing till allra största delen inom industrin där bl.a.möjligheten att printa komplexa och precisa objekt kan användas. Företaget undersöker också hur man kan ta bort mellansteget med gjutform och printa direkt. Printhöjden är 3 meter och idag printar de bl.a. möbler och husdelar i bl.a. träkomposit. Företaget växte fram ur ett forskningsprojekt och har utforskande som en arbetsmetod.

Nu gör vi en utlysning för att pröva på vad 3D-printing, återvinning och konst i samverkan kan resultera i för experiment och utforskningar. I projektet ingår att konstnären delar med sig av erfarenheter av processen i sitt projekt och presenterar resultatet under en programaktivitet eller utställning enligt ö.k. på Kulturcentrum Ronneby konsthall eller på Massmanska kvarnen.

Det blir ett inledande möte med presentation av 3D-printingens möjligheter, tekniker, material och CAD på SCULPTUR och en presentation av konstnärens arbete. Därefter görs en tidsatt handlingsplan för möten, research, skissande, digitala filer, produktion och till sist visning och presentation. Konstnären föreslår fördelning av budget för konstnärligt arvode och timmar/material på SCULPTUR. Utveckling av projekt och tidsplan sker i samråd med Konst i Blekinge.
Produktionerna ska vara klara senast 4 juni 2021.

Total budget:
80 000 per produktion och konstnär

Kulturrådet
Konst i Blekinge har beviljats utvecklingsbidrag till Art Mesh av Kulturrådet inom det större projektet Art Eco System. Art Eco System inbegriper också residensvistelser i Östersjöländer för konstnärer som bor i Blekinge eller har anknytning till Blekinge.

Kartläggning av lokala producenter i Blekinge Art Mesh
Konst i Blekinge genomförde en serie besök för konstnärer inom tillverkningsindustri, labb och uppfinnarverkstäder
inom projektet Art Mesh. En mindre kartläggning av industrisamarbetspartners, expertis och produktionsmöjligheter
för konstnärer i Blekinge genomfördes.
På vår webbsida finns resurser och produktionsmöjligheter samlade: www.konstiblekinge.se/konstnarsinfo

Deadline ansökan: 21 februari 2021
Beslut senast: 26 februari 2021
Konst i Blekinge kontaktar konstnärerna som valts ut av juryn.
Beslutet publiceras på Konst i Blekinges webbsida och sociala kanaler.

Vem kan söka:
Yrkesverksamma konstnärer i Blekinge eller konstnärer med anknytning till Blekinge.

Urvalskriterier och bedömning
Urval av konstnärer sker utifrån: konstnärlig idé/motivering; konstnärens tidigare verksamhet utifrån perspektivet
förnyelse/nyskapande; utvecklingsmöjligheter efter projektet.

Vad ska din ansökan innehålla?
• En motiveringstext (omfång max en A4) om vad du intresserad att utveckla.
• En CV, länk till webbsida samt ett urval bilder.
• I din ansökan vill vi att du anger dina kontaktuppgifter inklusive adress. Ange hur din anknytning till Blekinge ser ut om du inte har din huvudadress här.
OBS! Alla texter, CV och bilder måste skickas samlat i en enda PDF för att vara giltig.
Din PDF-fil ska namnges med ditt eget namn och med tillägg Sculptur3D
Skicka in din ansökan till: kulturochbildning@regionblekinge.se
Skriv i ämnesraden: Ansökan Art Mesh Sculptur

Beslut
En jury kommer att ta beslut om vilken konstnär som väljs. Juryn förbehåller sig också rätten att inte gå vidare med ansökningar.

Läs mer om SCULPTUR: https://sculptur.se/

För mera information
Kontakta Torun Ekstrand, konstutvecklare, Konst i Blekinge

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ett samarbete mellan: 
Konst i Blekinge / Region Blekinge
Kulturcentrum Ronneby konsthall / Ronneby kommun 
Kulturrådet