BLEKINGE STAY-AT-HOME ART RESIDENCY

Vi är mycket glada och stolta över att kunna presentera konstnärerna som får Blekinge Stay-at-Home-Art-Residency!
Summa: 35 000 kr / konstnär.

Stipendiaterna är Julia Lindemalm  och Christopher Landin.

Julia Lindemalms och Christopher Landins motiveringar handlar om att arbeta utifrån biologisk mångfald, skogsbruk och djurhållning. Det är två helt olika konstnärskap, men båda visar på ett stort miljö- och samhällsengagemang. Blekinge Stay-at-Home-Art-Residency är ett stipendium som ger konstnärer tid att utveckla sitt konstnärskap. I mitten av april kommer konstnärernas arbeten att presenteras för publik i ett digital format. De båda konstnärerna valdes ut i en tuff konkurrens med trettio andra konstnärer.

Julia Lindemalm reflekterar över den universella relationen mellan människa och djur i sina fotografiska verk. Med humor och svärta i ett mellanland av poesi och realitet djupdyker hon i ämnen som relaterar till djur och människor ur ett existentiellt perspektiv. Hur förhåller sig människan till djur på zoo, i naturen eller inom livsmedelsindustrin? Vad är natur och naturliga beteenden? Julia Lindemalms bilder berör många. Motsättningar i bilderna avspeglar sig i form och komposition. Under sin stipendietid kommer hon att undersöka grisen som djur och dess plats i vårt samhälle.

Julia Lindemalm är uppvuxen i Karlskrona. I Blekinge har vi tidigare sett hennes fotoprojekt Zoo World på Kulturcentrum Ronneby Konsthall liksom fotografier i utställningen På Väg på Karlskrona konsthall. Zoo World visades också på Abecita Konstmuseum i Borås. Utställningen Katt People kommer att visas för första gången i februari 2021 och det blir på Arbetets Museum i Norrköping. Julia Lindemalm erhöll det första Lars Tunbjörkspriset.

* * *

Christopher Landin vill arbeta vidare med skogen ur olika perspektiv i sitt projekt. Han planerar att koncentrera sig på rikedomen av svampar och dess biologiska mångfald i kombination med allt från kalhyggen till naturskogar opåverkade av mänsklig aktivitet. Ur det färg- och formstarka fotobibliotek han skapat under skogsvandringar i Blekinge kommer han att utforska gränserna mellan fotografi, måleri och avbildning. De mikroskopiskt små svamparna ska omvandlas till storskaligt måleri. Landin reflekterar över, och får sin inspiration från, naturens årscykler.

Christopher Landin är verksam i Gullholma på Blekinges östkust, där han också driver den, för närvarande vilande, residensverksamheten Land404 tillsammans med konstnären Simone Ærsøe. Han är uppvuxen på Knösö udde i Karlskrona. Med en bakgrund på Högskolan för Fotografi, nuvarande Valand, har han sedan arbetat med fotografi, måleri, skulptur, böcker, fältinspelningar och ambient elektronisk musik.

Konst i Blekinge och Region Blekinge har under året utlyst en rad stipendier, residens och produktionsmöjligheter för konstnärer. Detta är årets sista utlysning och har tillkommit på grund av den svåra situationen för många konstnärer p.g.a. Corona. Stipendiet vänder sig till yrkesverksamma konstnärer i Blekinge och konstnärer med anknytning till Blekinge.