BLEKINGE STAY-AT-HOME ART RESIDENCY

2 x stipendier för konstnärer

Summa: 35 000 kr / konstnär

Ansök om ett stipendium som ger dig tid att utveckla ditt konstnärskap. Konst i Blekinge och Region Blekinge har under året utlyst en rad stipendier, residens och produktionsmöjligheter för konstnärer. Detta är årets sista utlysning och har tillkommit på grund av den svåra situationen för många konstnärer p.g.a. corona. 

I stipendiet ingår att konstnären i text och bild dokumenterar en del av sitt arbete t.ex. genom ett digitalt ateljébesök, en ljudinspelning eller en text om konstskapande. Formen för presentationen diskuteras i samråd med Konst i Blekinge och ska åtminstone delvis vara i ett format som kan publiceras på Konst i Blekinges webbsida. Redovisning senast 18 april 2021.

Urvalskriterier
Urval av konstnärer sker utifrån konstnärlig idé/motivering och konstnärens tidigare verk.

Deadline för ansökan: Midnatt på Luciadagen den 13 december 2020
De utvalda konstnärerna kommer att kontaktas genom e-post eller telefon senast 16 december.
Beslutet publiceras också på Konst i Blekinges webbsida och via sociala medier.

Vem kan söka: Yrkesverksamma konstnärer som är verksamma i Blekinge eller har anknytning till Blekinge.

Vad ska din ansökan innehålla?
• En motiveringstext (omfång max en A4).
• Ett urval bilder (ca 3-5 bilder).
• En länk till din hemsida.
• I din ansökan vill vi att du anger dina kontaktuppgifter inklusive adress och/eller hur din anknytning till Blekinge ser ut.

OBS!
Allt måste skickas samlat i en enda PDF för att vara giltigt, dvs. motiveringstext, bilder och kontaktuppgifter.
Skicka in din ansökan till: kulturochbildning@regionblekinge.se
Ange “Blekinge Stay-at-Home-Residency Art” i ämnesraden.

För mera information kontakta konstutvecklare Torun Ekstrand och konstförmedlare Karin Sandahl AndrénKonst i Blekinge / Region Blekinge.