HÖSTLOVS AKTIVITETER

På Kulturcentrum Ronneby konsthall visas just nu utställningarna ”Mellan rum” med måleri av Jakob Ojanens och samlingsutställningen ”Grodregn”. Under höstlovet kan man även ta del av workshops som riktar sig till lovlediga barn och unga. 

 

HÖSTLOV PÅ KULTURCENTRUM: Bland tillfälligheter, misstag och talanger.

Höstlovsaktivitet för lovlediga barn med Mimmi Nilsson.
Skulpturer och skrivna berättelser tar form i skapande verkstad i återbruksmaterial.

Workshoppen riktar sig till dig som är mellan 6 – 15 år.
Gärna med medföljande vuxen. Begränsat antal platser. Ingen föranmälan.

Var: Kulturcentrum Ronneby konsthall
När: Tisdag 27 oktober kl 11 – 15
Onsdag 28 oktober kl 11 – 15

Fri entré och drop in på alla aktiviteterna.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

HÖSTLOV PÅ KULTURCENTRUM: Jag vill berätta något viktigt för dig…

Skapa en berättande bild genom att blanda olika material och tekniker och sätta ihop dem till något nytt.
Workshoppen riktar sig till dig som är mellan 9 – 15 år

Var: Kulturcentrum Ronneby konsthall
När: Torsdag 29 oktober kl 13 – 15

Fri entré. Drop in. Begränsat antal platser.
Arrangörer: Konst i Blekinge & Kulturcentrum

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende Covid-19, håller avstånd och begränsat antal deltagare i samband med våra aktiviteter.

Har du några frågor kontakta karin.sandahlandren@regionblekinge.se

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

UTSTÄLLNINGARNA PÅ KULTURCENTRUM RONNEBY KONSTHALL: 
Jakob Ojanen

Mellan rum visas fram till den 1 november

I måleriet som i samhället finns det ett glapp mellan det som syns och det som döljs. Det är en ständig kamp mellan vad som får verka och synas. Det som var bakom kommer i nästa stund framför. Jag letar i mellanrummen och går vilse. Tiden öppnar sig, stannar upp och går vidare.

 

Grodregn
Konstverk bär på berättelser. Berättelser om det mirakulösa, det vardagliga, och det till synes obegripliga. Men vad betyder konstverks berättelser i en värld där sanning är relativ och där nyheter kan vara ”fake”? Kan konst verkligen vara begriplig och förklarande?
I Grodregn sammanförs konstnärer vars arbete utgår från ett intresse för berättande, ett berättande som ofta är allt annat än uppenbart. Samlingsutställningen bildar ett landskap av intryck vars innehåll belyser konstens inneboende mångfald. Grodregn är en plats utan självklara sanningar, en plats där utställningens berättelse slutligen skrivs av betraktarens upplevelse.

Deltagande konstnärer: Magnus Bärtås, Rae-Yen Song, Alexander Höglund, Madeleine Andersson, David Sherry, Richard Krantz, Anna Slama och Marek Delong

Kulturcentrum Ronneby Konsthall samarbetar med Konst i Blekinge/Region Blekinge för att stärka konsten i Regionen. Syftet är att skapa en infrastruktur för konsten i länet och skapa goda förutsättningar för konsten både regionalt och internationellt.

Utställningen Grodregn är producerad med stöd av Konst i Blekinge/Region Blekinge