KONSTSVERIGE SAMLAS I DIGITAL KONFERENS MED FOKUS PÅ OFFENTLIG KONST

Konst och gestaltad livsmiljö är temat för den digitala konferensen som går av stapeln den 30 september. Konstsverige samlas i Blekinge för att ta del av föreläsningar, workshops och diskussioner. Under konferensen kommer olika föreläsare att berätta om bland annat gestaltad livsmiljö, lekfull stadsplanering, konstriktlinjer, samrådsgrupper och 1%-regeln. Olika kunskapsfält inom arbetet med offentlig konst kommer att aktualiseras ur konstnärens, kommunens, regionens, statens och medborgarens olika perspektiv.

Konferensen kommer att ske helt digitalt med både direktsända och förinspelade föreläsningar. Diskussionerna kommer att ske i en mötesplattform, som också fungerar som en kunskapsbank med tips på artiklar, handböcker och rapporter i ämnet. Konferensen riktar sig till personer som arbetar i branschen som tillexempel konstansvarig, konstkonsulent, stadsarkitekt, planerare, konstnär, forskare, förvaltare, stadsutvecklare, gatu- eller parkutvecklare.

– Vår intention är att lyfta ämnet konst och gestaltad livsmiljö och samla professionen för att diskutera och utbyta tankar och idéer. Vi är väldigt glada att intresset för konferensen varit så stort. Det är i dagsläget runt 270 deltagare från hela Sverige som har anmält sig till konferensen Konst och gestaltad livsmiljö, säger Torun Ekstrand, konstutvecklareKonst i Blekinge.

Målet med konferensen är att uppmärksamma den offentliga konstens kraft och betydelse i samhället. Personer med olika bakgrund och professioner ger sin infallsvinkel på ämnet och delar med sig av sitt kunnande. Anna Söderbäck, direktör och myndighetschefKonstnärsnämnden kommer att prata om tillämpningen av enprocentsregeln i kommuner och regioner.

Suzanne Pluntke, Boverket, lyfter politikområdet gestaltad livsmiljö. Regeringen har gett Boverket uppdraget att samordna det nationella arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Bakgrunden är den nya politiken för gestaltad livsmiljö som riksdagen fattade beslut om våren 2018.

Ida Nilsson, doktorand och planeringsarkitekt på institutionen för Fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola, driver ett forskningsprojekt som fokuserar på hur svensk landsbygd planeras idag. Bakgrunden till hennes intresse för landsbygden som forskningsområde är att landsbygden ofta har underordnats en urban logik ”den urbana normen” vilket tar sig utryck i allt från nationell politik till avsaknad av landsbygdsperspektiv i våra planerarutbildningar. Samtidigt riktas idag stort intresse och engagemang åt landsbygden vilket har aktualiserat frågan om planeringens framtida roll att hantera landsbygdens utveckling och förändring. Ida Nilsson menar att det är både intressant och viktigt att öppna upp och bredda diskussionen om landsbygden som föremål för planering. Idag har vi i Sverige ingen ”officiell” landsbygdsplanering, utan ofta handlar det en ekonomiskt inriktad landsbygdsutveckling. Om vi vill planera landsbygden, vilken landsbygd talar vi om? Vilka visioner finns om landsbygden? Och hur ska landsbygden planeras?

Samtliga föreläsare: Anna Söderbäck, direktör och myndighetschef Konstnärsnämnden, Andreas Roth, curator, Statens konstråd, Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst, Statens konstråd, Suzanne Pluntke, Boverket, Annika Olofsdotter Bergström, BTH, Emina Kovacic, stadsarkitekt, Karlshamns kommun, Ida Nilsson, BTH, Caroline Mårtensson, konstnär, Torun Ekstrand, Konst i Blekinge, Anna Ehn och Tuva-Li Peter Lidé, Uppsala kommun.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Konst i Blekinge och Kunskapsnavet inom Statens konstråd och har gjorts möjligt också genom samarbete med Boverket, Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Karlshamns kommun, Uppsala kommun, Älmhults kommun, Kulturcentrum Ronneby konsthall och Ronneby kommun.

Har du några frågor kontakta karin.sandahlandren@regionblekinge.se

: : : 

Konstverk: Julie Poitras Santos, Flight Paths, A.I.R. Blekinge.
Foto: S Ærsøe.