SAMLINGSUTSTÄLLNING MED FOKUS PÅ BERÄTTANDE

Välkomna till öppningen av samlingsutställningen Grodregn.
Utställningen presenteras av curator Alexander Höglund och Richard Krantz tillsammans med övriga närvarande konstnärer.

Plats: Kulturcentrum Ronneby konsthall
Utställningsperiod: 12 september – 1 november
Datum: Lördag 12 september
Tid: Visningar kl. 12.00 och 13.30

Konstverk bär på berättelser. Berättelser om det mirakulösa, det vardagliga, och det till synes obegripliga. Men vad betyder konstverks berättelser i en värld där sanning är relativ och där nyheter kan vara ”fake”?
Kan konst verkligen vara begriplig och förklarande?

I Grodregn sammanförs konstnärer vars arbete utgår från ett intresse för berättande, ett berättande som ofta är allt annat än uppenbart. Samlingsutställningen bildar ett landskap av intryck vars innehåll belyser konstens inneboende mångfald. Grodregn är en plats utan självklara sanningar, en plats där utställningens berättelse slutligen skrivs av betraktarens upplevelse.

Deltagande konstnärer:
Magnus Bärtås
Rae-Yen Song
Alexander Höglund
David Sherry
Richard Krantz
Madeleine Andersson
Anna Slama & Marek Delong
.
.
.
Kulturcentrum Ronneby Konsthall samarbetar med Konst i Blekinge/Region Blekinge för att stärka konsten i Regionen. Syftet är att skapa en infrastruktur för konsten i länet och skapa goda förutsättningar för konsten både regionalt och internationellt.

Utställningen är  en samproduktion mellan Kulturcentrum Ronneby konsthall/Ronneby kommun och Konst i Blekinge/Region Blekinge