SKISSPROCESS – KIM DEMÅNE

I december hade vi hade den stora glädjen att kunna göra flera utlysningar för konstnärer från Blekinge och konstnärer med Blekingeanknytning. Inom projektet Art Mesh fick konstnärer tid och möjlighet att utveckla idéer. Tillsammans med industrier i Blekinge fick konstnärer chansen att testa och undersöka en konstnärlig idé. Kim Demåne är en av konstnärerna som valts ut till utlysningarna inom Art Mesh/Art Eco System – produktion Konst & Industri under våren.

Projektet har möjliggjorts genom en beviljad ansökan till KulturrådetArt Eco System för konstnärlig produktion.

Kim Demåne har fått möjligheten att utveckla en konstnärlig idé och tillsammans med Water Jet Lego skapa något nytt och oväntat. Kim väver samman det analoga med det digitala i sina arbeten som ofta växer ut i offentliga rum. Han bemästrar rumslighet i både stor och liten skala i de olika måleri- och teckningstekniker som han arbetar med i växelverkan. Han vill tillsammans med Water Jet Lego pröva ett nytt material och utveckla sitt konstnärskap.

I slutet av juni besökte Kim Demåne Water Jet Lego, här ger han en inblick i sin skissprocess…

Jag tycker mötet gav en bra inblick i Water Jet Legos verksamhet och hur maskinerna faktiskt opererar. Det skulle visa sig att den stora kostnaden ligger i maskintiden. Material varierar i kostnaden från tunnplåt, plast, glas, aluminium eller en tjockare massa.

Att skära i plast går fortare och har därför en låg maskinkostnad. Därför tillverkar vi först en prototyp i plast med motsvarande tjocklek till plåten som ska användas i den färdiga produkten.

Våran idé har mycket detaljer att skära ut. Så med en prototyp kan vi lättare räkna ut hur stor vår modul eller eventuella skulptur kan bli baserat på material och maskintiden i en offert från Water Jet Lego.

Vi kommer göra en prototyp efter en vektor grafik som jag själv ritar och skickar till dem. 

Därefter hoppas jag att vi kan bestämma oss hur vi går vidare med en slutlig produkt.

Vänliga hälsningar,
Kim