SKISSPROCESS – SOFIA DE LA FUENTE

I december hade vi hade den stora glädjen att kunna göra flera utlysningar för konstnärer från Blekinge och konstnärer med Blekingeanknytning. Inom projektet Art Mesh fick konstnärer tid och möjlighet att utveckla idéer. Tillsammans med industrier i Blekinge fick konstnärer chansen att testa och undersöka en konstnärlig idé. Sofia de la Fuente är en av konstnärerna som valts ut till utlysningarna inom Art Mesh/Art Eco System – produktion Barn & Unga under våren.

Projektet har möjliggjorts genom en beviljad ansökan till Kulturrådet, Art Eco System för konstnärlig produktion.

Sofia de la Fuentes förslag till en mobil konstproduktion för barn och unga i Blekinge utgår från konströrelsen surrealisternas spel Cadavre-exquis. I detta spel är det undermedvetna, slumpen och absurda viktiga delar för att uppmuntra till skapande. Hennes förslag berättar om ett lekfullt sätt att skapa för unga, där delarna som utförs formas till ett överraskande resultat som kan visas upp. Samarbeten mellan unga betonas, medan ingen av deltagarna känner till hela resultatet förrän vid slutet då formen vecklas ut. Sofia de la Fuente har arbetat med installationer och textila uttryck i gränslandet mellan mode och konst, liksom med performance. Hon är också engagerad i aktiviteter som lockar till skapande och deltagande av allmänheten.

Den veckade mekaniska formen hon vill arbeta fram behöver hon utvecklingsstöd hos Blekinge Uppfinnarverkstad för, medan produktionsplats beslutas efter utvecklingsfasen i teknik och skisser på utförande. Tanken är att utarbeta ett sätt att bläddra genom olika bilder med inspiration i Zoetrope, den första animationsapparaten där illusionen av rörelse skapas.

***

***

Här ger Sofia de la Fuente en inblick i hennes skissprocess…

Artefakter – för meningsskapande i tid och rum.

artefaktartefaʹkt ​(latin ​aʹ rte faʹ ctum​ ’konstgjord’)​, av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt. ​källa: Nationalencyklopedin, ne.se .

Med inspiration i surrealismen presenterar jag ett mobilt konstverk, ett system för medskapande: Artefakter för meningsskapande i tid och rum​. Som konstnärlig och pedagogisk metod används slumpen och poesin. Konstverket blir ett lekfullt resultat av deltagarnas insatser i form av ord eller bild, på svenska eller även i kombination med andra språk. Det färdiga verket aktiveras av rörelse när de individuella ord eller bild sätts ihop på ett litet träställ och animeras i en apparat som jag kallar ​bläddrare​. Sammansatta, ska dessa artefakter konstruera (eller slumpmässigt dekonstruera) ytterligare mening och därför konst.

Artefakter för meningsskapande i tid och rum ​ är ett samtida konstverk med gammaldags klang som undersöker både människan och gruppen, det enskilda och det gemensamma. Individens ord eller teckning fungerar som beståndsdelar i surrealistiska artefakter. 

Konstverket byggs upp i olika steg:
1. Kreativ uppvärmning​ (eller avslappning av sociala krav) genom att spela en anpassad version av ​Cadavres exquits​.
2.
Vi skapar

Med ord:
Beroende på gruppens egenskaper (enligt ålder eller kunskapsnivå) inleds medskapande med möjliga sammansatta ord t.ex. hej-då/ hej-hej/hej-san. Eller konst-verk/konst-när/konst-ant (notera sv-eng)?
1.
Slumpens nivån kan utökas till hel fri valda ord.
2.
En nivå till: blanda språk.

Med bild:
1. Vi ritar halvor av porträtt, människor och/eller djur och/eller insekter.
2.
Vi ritar halvor av blommor/träd
3.
Vi ritar halvor av landskap
4.
Kan vi inkludera ord i bilden? Vad tycker deltagarna?
5.
Vi laddar lapparna i våra bläddrare ​och sätter igång animationen.
6.
Vi betraktar.
7.
Avsluta med observationer och diskussion.

Vad är det du ser? Vad kan det heta? Vem är upphovsman? Är det konst? Vad är samtidskonst? Hur skapar vi mening? Vad är surrealismen? Vad är poesi? Diskutera slumpen som metod, vad som händer när man undviker medvetna val.

Med mera, så klart.

Sofia de la Fuente