SKISSPROCESS – PIA KÖNIG

I december hade vi hade den stora glädjen att kunna göra flera utlysningar för konstnärer från Blekinge och konstnärer med Blekingeanknytning.Inom projektet Art Mesh fick konstnärer tid och möjlighet att utveckla idéer. Tillsammans med industrier i Blekinge fick konstnärer chansen att testa och undersöka en konstnärlig idé. Pia König är en av konstnärerna som valts ut till utlysningarna inom Art Mesh/Art Eco System – produktion Konst & Industri under våren.

Projektet har möjliggjorts genom en beviljad ansökan till Kulturrådet, Art Eco System för konstnärlig produktion.

Pia König har fått möjligheten att utveckla en konstnärlig idé och tillsammans medHitex Robot Tuft Sweden AB  i Svängsta skapa något nytt och oväntat. I hennes förslag betonar hon det utforskande och experimentella arbetet hon vill pröva tillsammans med Hitex Robot Tuft.

I hennes inspiration finns det mångkulturella kulturarvet från Blekinge som varande ett landskap vid havet med in- och utflyttningar. Kopplingarna mellan historia, nutid och framtid kan vävas samman i ett nytt verk i samverkan med Hitex.

***

***

Här ger Pia König en inblick i hennes skissprocess…

I slutet av februari besökte jag Hitex Robot Tuft Sweden AB, som ligger i Svängsta. Jag mötte Lasse och Annie Runeman och fick en rundtur, provbitar av mattor, en fin låda med ullfärger att välja på och lite introduktion i hur en matta robottuftas.
Efter det skulle jag och min familj åka på ett vistelsestipendium i Grez-sur-Loing, Frankrike under mars och april. Perfekt att arbeta med min skiss och idé till mattprojektet.

Trodde jag!

Men på grund av omständigheterna med Covid-19 vände vi om och åkte hem igen.

Mitt skissarbete med mattan har fått göras i en annan miljö än den jag tänkte från början. Jag har arbetat i en gäststudio i Göteborg och den delen av skissarbete och materialval som var tänkt att utförts på plats i Svängsta måste nu göras på avstånd genom att skicka bilder, samtala per telefon och på så sätt försöka förmedla vad jag önskar utföra.

Det kommer att gå bra, men jag är lite ledsen över att inte kunna vara på plats och klämma på garner, stå bredvid och se hur mattan, mitt experiment tuftas fram. Men så är det nu, med ett virus i omlopp

Jag har arbetat med en existerande matta som utgångspunkt. En oliksidig röllakansmatta som kallas Blekinge trädgård. Den finns även som bonad som Blekinge Läns Hemslöjd sålde på 60-talet i form av en materialsats med beskrivning hur att utföra den. Jag har utgått från en del färger och mönsterdelar från Blekinge trädgård men även tittat i Lilli Zickermans Sveriges folkliga textilkonst: Rölakan från 1937.

Jag är inte riktigt färdig än med min skiss, men snart!

Pia König