hur kan konstvärlden bli din under 2020-talet?

Föreläsningsserie av Martin Schibli för Konst i Blekinge.

För en konstnär bör ateljén alltid vara en plats – en egen värld – där man själv bestämmer. Men utanför ateljén finns konstvärlden – lockande och nödvändig med sina möjligheter och sin bekräftelse, samtidigt kan konstvärlden kännas både kravfylld, osäker, irrationell och lite ruggig i sin nyckfullhet. Coronapandemin tvingar oss att tänka i nya banor, anpassa oss till en ny verklighet och den digitala utvecklingen tar kanske ett språng framåt. Martin Schibli håller en digital föreläsningsmaraton om konstvärldens regelverk.

För en konstnär bör ateljén alltid vara en plats – en egen värld – där man själv bestämmer. Men utanför ateljén finns konstvärlden – lockande och nödvändig med sina möjligheter och sin bekräftelse, samtidigt kan konstvärlden kännas både kravfylld, osäker, irrationell och lite ruggig i sin nyckfullhet. Coronapandemin tvingar oss att tänka i nya banor, anpassa oss till en ny verklighet och den digitala utvecklingen tar kanske ett språng framåt. Martin Schibli håller en digital föreläsningsmaraton om konstvärldens regelverk.

Kursen ger några tumregler och praktiska tips på hur en konstnär idag kan arbeta med nätverk, marknadsföring, organisering och självorganisering för tillgodogöra sig konstvärldens möjligheter och resurser. Samtidigt som man också kan bidra till konstens framåtskridande. Ju bättre förståelse för konstvärldens system, desto bättre rättvisa kan du göra dig själv och din konst.

Martin Schibli är konstvetare, ekonom och internationellt verksam som curator. Han är en van föreläsare och medverkar kontinuerligt på konstskolor och universitet.

Föreläsningsserien är en del av projektetKatalysator, målet med projektet är att skapa en plats i Blekinge och på Kulturcentrum Ronneby konsthall som fungerar som katalysator för konst- och kunskapsproduktion, nätverkande och residens med lokala, regionala och internationella in- och utblickar. Föreläsningsserien och hela projektet Katalysator har möjliggjorts med stöd från Konstnärsnämndens Kulturbryggan.FÖRELÄSNINGSSERIEN: HUR KAN KONSTVÄRLDEN BLI DIN UNDER 2020-TALET?

Del 1: Introduktion och bakgrund till nuvarande konstvärld
Introduktion till föreläsningsserien och en kort beskrivning på dagens konstliv.
Del 1-3 i föreläsningsserien ger ramverket och spelplanen utanför ateljén.
LÄNK TILL DEL 1: Introduktion och bakgrund till nuvarande konstvärld
Tid:1:01:42

Del 2: Vad händer nu?
Pågående tendenser om framtidens konstscener?
Del 1-3 i föreläsningsserien ger ramverket och spelplanen utanför ateljén.
LÄNK TILL DEL 2: Vad händer nu?
Tid: 1:05:42

Del 3: Vad tenderar att hamna i konsthistorien?
Vad tenderar att skrivas in i konsthistorien?
Vem har en fördel i konsthistorien?
Del 1-3 i föreläsningsserien ger ramverket och spelplanen utanför ateljén.
LÄNK TILL DEL 3: Vad tenderar att hamna i konsthistorien?
Tid: 53:27

Del 4: Konstnärens ekonomi och målsättning
Konstnärens ekonomi kan delas in i tre delar: Möjligheten att utvecklas konstnärligt, finansiering av sin konst och den privata ekonomin. Det handlar om vikten att förstå sina egna prioriteringar i livet och som konstnär.
LÄNK TILL DEL 4: Konstnärens ekonomi och målsättning
Tid: 46:56

Del 5: Relationen regionalt, nationellt och globalt
Avsnittet tar upp hur man kan förhålla sig till frågor om det regionala och globala. Var händer det någonstans?
Behöver man befinna sig i en central metropol eller kan man verka som en regional konstnär och ändå vara en del av något större.
LÄNK TILL DEL 5: Relationen regionalt, nationellt och globalt
Tid:54:46 

Del 6: Hur blir man en spelare på planen
Vad är en snabbfotad taktik för en långsiktig strategi. Konkreta tips att tänka på här och nu. Konstvärlden har många möjligheter och begränsningar vilka nu snabbt förändras. Vilka vägar finns utifrån ens egen konst och de förhoppningar, mål och drömmar man har?
Hur kan man bygga nätverk idag?
LÄNK TILL DEL 6: Hur blir man en spelare på planen
Tid: 1:07:35


Ett stort tack till Konstnärsnämndens Kulturbryggan för finansiellt stöd. Föreläsningen genomfördes för Konst i Blekinge och filminspelningen möjliggjordes genom Scenkanalen, Musik i Blekinge. Stort tack till Nordic Frames som höll i produktionen och stort tack till Martin Schibli för en föreläsningsserie i maraton format.

Musik i Blekinge / Region Blekinge – YouTube
Scenkanalen Blekinge genomförs i Region Blekinges regi för att sprida musik och övrig kultur digitalt. Syftet är även att stödja kulturutövare och arrangörer i en svår tid. Här hittar du konserter, föreläsningar och föreställningar.