ÖPPET ATT ANSÖKA OM KRISSTIPENDIER HOS KONSTNÄRSNÄMNDEN

Från och med idag den 28 april till den 12 maj är ansökan öppen för de krisstipendier som regeringen gett Konstnärsnämnden i uppdrag att fördela. Krisstipendierna är till för att kompensera konstnärer för intäktsbortfall som skett i samband med Coronakrisen.
Regeringen avsätter totalt 500 miljoner i krisstöd till kulturverksamheter, enskilda konstnärer och författare som kompensation för intäktsbortfall med anledning av Coronakrisen. Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier inom bild och form, musik, teater, dans, cirkus och film. Krisstipendierna söks via Konstnärsnämndens digitala ansökningssystem.
Läs mer om vem som kan ansöka, vad som krävs för att beviljas ett krisstipendium och hur mycket du kan ansöka om. Krisstöd till konstnärer kan sökas från tisdag 28 april hos Konstnärsnämnden. Stipendiet är till för dig som är yrkesverksam konstnär och som till följd av Coronakrisen drabbats av utebliven ersättning. Vill du ansöka om Krisstipendium? Läs Fråga & Svar på Konstnärsnämnden sida.