KRISSTÖD & INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19

Den 23 april beslutade regeringen hur totalt 500 miljoner i krisstöd till kulturverksamheter, enskilda konstnärer och författare som kompensation för intäktsbortfall med anledning av Coronakrisen ska fördelas. Den 24 april fick Konstnärsnämnden i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier till enskilda kulturskapare.

Krisstöd till konstnärer kan sökas från tisdag 28 april hos Konstnärsnämnden. Stipendiet är till för dig som är yrkesverksam konstnär och som till följd av Coronakrisen drabbats av utebliven ersättning.

Läs mer om krisstöd på Konstnärsnämnden

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Frågor och svar – 500 miljoner kronor i krisstöd till kulturen
Vem kan ansöka om stödet?
Hur ansöker man om stödet?
För vad kan man ansöka om stöd för? Vad lämnas stödet för?

Läs mer på Kulturdepartementet

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur stödpaketet till kulturen

Läs mer på Kulturrådet och stödpaketet
Tips:
5 maj och 7 maj kan man delta i två separata webbinarier. Då har du möjlighet att direkt ställa frågor till Kulturrådets medarbetare.