STÖD OCH HJÄLP TILL KULTURSKAPARE

På grund av den rådande situationen med Coronaviruset och i linje med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ställs många arrangemang inom kulturen in. Detta drabbar de som har egna företag inom kulturen hårt.

Region Blekinge är en av flera aktörer som köper in tjänster från kulturföretag. Som exempel anställer Musik i Blekinge, som är en del av Region Blekinge, ca 3000 frilansmusiker på uppdrag varje år. Slöjd i Blekinge och Konst i Blekinge ger konsthantverkare och konstnärer uppdrag som genererar intäkter. Situationen är nu svår för många frilansande kulturskapare med uteblivna uppdrag och inkomstbortfall som följd. Kulturskapare är sårbara då de ofta har små marginaler och är beroende av löpande uppdrag som i stor utsträckning är publika och handlar om möten mellan människor.

Region Blekinge försöker dock hitta lösningar så att inte frilansande kulturskapare som har uppdrag genom regionen får inkomstbortfall. Utbetalningar av planerade uppdrag kommer att betalas ut och genomförandet av föreställningar/föreläsningar/workshops kommer att skjutas upp eller genomföras digitalt.

Region Blekinges hemsida hittar du information och länkar till nationella aktörer och vad de gör för att stötta och hjälpa kulturskapare.
Region Blekinge jobbar aktivt för att kulturen i Blekinge ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund där alla har möjlighet att delta i kulturlivet.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

NATIONELLA AKTÖRER
Kulturdepartementet
Kulturrådet
KLYS
Folkhälsomyndigheten