Kurs för konstnärer: HUR KAN KONSTVÄRLDEN BLI DIN UNDER 2020-talet?

För en konstnär bör ateljén alltid vara en plats – en egen värld – där man själv bestämmer. Men utanför den finns konstvärlden – lockande och nödvändig med sina möjligheter, resurser och till bekräftelse, samtidigt kan konstvärlden kännas kravfylld, osäker, irrationell och lite ruggig i sin nyckfullhet. En spelplan vars praktiker kan vara svåra att behärska, men likväl en nödvändighet för överlevnad.

Kursen ger med utgångspunkt från länet Blekinge en orientering på hur konstvärlden fungerar idag och de pågående förändringar som sker inför 2020-talet ur regionala, nationella och globala perspektiv. Kursen ger några tumregler och praktiska tips på hur en konstnär idag kan arbeta med nätverk, marknadsföring, organisering/självorganisering för tillgodogöra sig konstvärldens möjligheter och resurser, samtidigt som man också kan bidra till konstens framåtskridande. Ju bättre förståelse för konstvärldens system, desto bättre rättvisa kan du göra dig själv och din konst.

Kursen är en del av projektet Katalysator, målet med projektet är att skapa en plats i Ronneby som fungerar som katalysator för konst- och kunskapsproduktion, nätverkande och residens med lokala, regionala och internationella in- och utblickar. Kursen och hela projektet Katalysator har möjliggjorts med stöd från Konstnärsnämndens Kulturbryggan.

Block 1: Introduktion till ramverket
Introduktion kring hur konstvärldens fungerar idag, dess ekonomi, omsättning och finansiering. Var finns resurserna och hur förde-las de? Vilka hamnar i konsthistorien – internationellt eller i Sverige? Hur många konstnärer finns det idag och hur många finns det behov för rent marknadsmässigt? Varför är stor publik irrelevant för konsthistorien? Hur kommer det sig att Sverige kanske är det land som har flest konstnärer per capita? Är det en fördel? Ramverket ger spelplanen utanför ateljén.

Block 2: Konstnärens ekonomi och målsättning
Konstnärens ekonomi kan delas in i tre delar: Möjligheten att utvecklas rent konstnärligt, finansiering av sin konst och den privata ekonomin. Denna del handlar om vikten att förstå sina egna prioriteringar i livet och som konstnär. De flesta måste välja. Inse ens förmågor och brister. Att förstå att det man vill uppnå och dess förutsättningar är förenade med vissa villkor och ett pris.

Block 3: Hur blir man en spelare på planen
Konstvärlden har många möjligheter och begränsningar. Vilka vägar finns utifrån ens egen konst och de förhoppningar, mål och drömmar man har? Hur kan man bygga nätverk? Skaffa utställningar? Få ut sin konst? Få finansiering från konstvärlden?

Block 4: En skiss på självorganisering utifrån länet Blekinge
Några konkreta förslag för hur man kan organisera upp sin verksamhet själv och tillsammans med andra baserat på Blekinges förutsättningar under 2020-talet.
Martin Schibli är konstvetare, ekonom och internationellt verksam som curator. Han är en van föreläsare och medverkar kontinuerligt på konstskolor och universitet.

Anmäl dig till kursen genom att klicka på länken här.

Kursdagen är gratis, men om du anmält dig och inte kommer, debiterar Region Blekinge 500 sek.

Datum: Onsdag 25 mars 2020 , 09:00 – 16:00 (Lunch 12-13)
Plats: Ronneby: Hörsalen på Kulturcentrum Ronneby konsthall
Föranmälan: senast 16 mars, se länk nedan
Kostnad: Gratis. Fika ingår, men inte lunch
Arrangör: Konst i Blekinge
Kursledare: Martin Schibli

Välkommen att anmäla dig till endagarskursen!

Konstverk: Johan Stenbeck
Foto: Karin Sandahl Andrén