VERKLIGHETSFLYKT OCH VÅR GEOLOGISKA TIDSÅLDER – ETT KONSTNÄRLIGT UTBYTE MED ÖSTERSJÖLÄNDERNA

Konst i Blekinge/Region Blekinge utvecklar det regionala konstlivet genom fortsatta utbyten med Östersjöländerna tillsammans med Kulturcentrum Ronneby konsthall. Vårens stipendievistelser på Nida Art Colony i Litauen och Copper Leg Art Residency i Estland är en del av projektet Art Eco System som är ett pilotprojekt som möjliggjorts genom stöd av Kulturrådet. A.I.R. Blekinge inbjuder varje år konstnärer verksamma i Östersjöländerna och konstnärer i Blekinge till vistelsestipendier, med långsiktiga samarbeten som mål. Under våren kommer två konstnärer med Blekingeanknytning att genomföra en stipendievistelse vid två olika residens, Nida Art Colony och Copper Leg Art Residency.

Art Mesh/Art Eco System – Nida Art Colony (NAC): Alexander Höglund
Alexander Höglund kommer under mars månad att arbeta och bo på Nida Art Colony. Nida Art Colony är en del av Konstakademien i Vilnius och är beläget i Neringa. NAC arrangerar residens för yrkesverksamma konstnärer, formgivare, arkitekter, konstkritiker och curatorer och samverkar inom alla kulturformer. Som utvald konstnär får du en studio kombinerad med lägenhet, samt tillgång till kök och andra gemensamhetsytor liksom verkstäder och bibliotek.

Alexander Höglund är intresserad av berättelser och storytelling kring traditioner, folkarv, religion och verklighetsflykt i sitt arbete som konstnär och curator. Mytologi och historia möter samtiden i artefakter eller virtuella varelser i hans verk där identiteter skiftar med överraskande uttryck och former. Han arbetar tvärdisciplinärt med olika tekniker, bl.a. animerad film, video, ljud, skulptur, installationer och performance. Sin tid på residens i Nida Art Colony vill han använda till att skapa koncentrerat, att fortsätta arbeta utifrån sina tidigare arbeten kring natur och kultur.

Han ser också möjligheterna i att kunna använda det stora internationella nätverket och kontakterna som Nida erbjuder. Nida Art Colony har varit delaktiga i producerandet av prisbelönta paviljonger på Venedigbiennalen, senast det Guldlejonvinnande Litauen-paviljongen. Alexander Höglund driver också PLX Tjärö, den återkommande konst-och musikfestivalen på en ö utanför Karlshamn och ser också där möjligheter till framtida samarbeten mellan aktörer i Östersjöområdet och Blekinge.


Art Mesh/Art Eco System – Copper Leg Art Residency:
 Simone Alexandra Aersoe
Copper Leg Art Residency drivs av konstnären Janno Bergman och är beläget i byn Vaskjala i norra Estland, 18 km från Tallinns centrum. Verksamheten arrangeras i en gammal skolbyggnad omgiven av fält och natur. Möjligheten att arbeta med land art och installationer utomhus uppmuntras. Simone Alexandra Aersoes konstproduktion kommer att kunna vara en del av TAW, Tallinn Art Week som arrangeras i början av juni i ett samarbete med Copper Leg Art Residency.

Simone Alexandra Aersoe har valts till vårens residenskonstnär inom projektet Art Eco System och kommer att vistas på Copper Leg Art Residency i norra Estland under maj månad.  Simone Alexandra Aersoe har undersökt förhållandet mellan människa, plats och natur i sitt konstnärskap. Detta arbetsfält är också mycket intressant för Copper Leg där dialogen mellan landskap, samhälle och människa kan undersökas. Under sin stipendievistelse på Copper Leg Art Residency kommer Simone Alexandra Aersoe att få tid och plats för att experimentera med nya processer i nya sammanhang. Hon vill utveckla nya konstprojekt som hör samman med vår geologiska tidsålder där både det digitala och fysiska kan ta plats. Arbetsmetoden är en kombination av silikonavgjutningar, funna objekt och analogt fotograferande.

Lycka till Alexander och Simone!

Ett särskilt tack till Kulturrådet som gjort det konstnärliga utbytet möjligt.

 

Samverkan med Östersjöländerna är sedan tidigare ett viktigt fokus för samarbetet inom Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall genom residenset A.I.R. Blekinge och utställningar och projekt.

För mera information om Art Eco System, konstnärerna, projekten eller tillverkningsindustrierna – kontakta Torun Ekstrand, konstutvecklare på Konst i Blekinge.

Konst i Blekinge/Region Blekinge
Kulturcentrum Ronneby konsthall/Ronneby kommun

Med stöd från Kulturrådet