BESLUT: COPPER LEG ART RESIDENCY

Konst i Blekinge har den stora glädjen att meddela att Simone Alexandra Aersoe valts till residenskonstnär på Copper Leg Art Residency utanför Tallinn under maj 2020.

Simone Alexandra Aersoe har valts till vårens residenskonstnär inom projektet Art Eco System och kommer att vistas på Copper Leg Art Residency i norra Estland under maj månadSimone Alexandra Aersoe har undersökt förhållandet mellan människa, plats och natur i sitt konstnärskap. Detta arbetsfält är också mycket intressant för Copper Leg där dialogen mellan landskap, samhälle och människa kan undersökas. Under sin stipendievistelse på Copper Leg Art Residency kommer Simone Alexandra Aersoe att få tid och plats för att experimentera med nya processer i nya sammanhang. Hon vill utveckla nya konstprojekt som hör samman med vår geologiska tidsålder där både det digitala och fysiska kan ta plats. Arbetsmetoden är en kombination av silikonavgjutningar, funna objekt och analogt fotograferande.

Simone Alexandra Aersoe har en examen från Konsthögkolan Valand inom fotografi och från Fotoskolan Fatamorgana i Köpenhamn. Hon har producerat fotografiska serier samt också gjort installationer i blandade tekniker som t.ex. med ljud ute i landskapet.

Utöver att utveckla sitt eget konstnärskap ser Simone Alexandra Aersoe det som en stor tillgång i att få möjlighet att hämta ny inspiration, kunskap och nätverk till sitt arbete med residenset Land404 i Blekinge. Land404 har under två sommarperioder utvecklat en internationell residensverksamhet där installationer i naturen varit huvudmålet.


Copper Leg Art Residency
drivs av konstnären Janno Bergman och är beläget i byn Vaskjala i norra Estland, 18 km från Tallinns centrum. Verksamheten arrangeras i en gammal skolbyggnad omgiven av fält och natur. Möjligheten att arbeta med land art och installationer utomhus uppmuntras. Simone Alexandra Aersoes konstproduktion kommer att kunna vara en del av TAW, Tallinn Art Week som arrangeras i början av juni i ett samarbete med Copper Leg Art Residency.

Konst i Blekinge/Region Blekinge utvecklar det regionala konstlivet genom fortsatta utbyten med Östersjöländerna. Stipendievistelsen är en del av projektet Art Eco System som är ett projekt som möjliggjorts genom stöd av Kulturrådet. Residensverksamheten A.I.R. Blekinge inbjuder varje år konstnärer verksamma i Östersjöländerna till vistelsestipendier, med långsiktiga samarbeten i länet som mål.

Arbetet bedrivs i samarbete med Kulturcentrum Ronneby konsthall. I december hade vi också den stora glädjen att kunna utlysa flera vistelsestipendier i Baltikum för konstnärer från Blekinge och konstnärer med Blekingeanknytning. Under våren kommer konstnären Alexander Höglund att delta på residensutbyte inom projektet genom en stipendievistelse på Nida Art Colony i Litauen. NAC är ett residens beläget på det Kuriska näset som under kort tid arbetat upp ett internationellt nätverk, en livlig och spännande programverksamhet både på plats och t.ex. på Venedigbiennalen.

För mera information:
Copper Leg Art Residency: https://copperleg.rae.ee
eller Facebook: facebook.com/CopperLegResidency


Samverkan med Östersjöländerna
 är sedan tidigare ett viktigt fokus för samarbetet inom Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall genom residenset A.I.R. Blekinge och utställningar och projekt.

För mera information om Art Eco System, konstnärerna, projekten eller tillverkningsindustrierna – kontakta
Torun Ekstrand, konstutvecklare på Konst i Blekinge.

Konst i Blekinge/Region Blekinge
Kulturcentrum Ronneby konsthall/Ronneby kommun

Med stöd från Kulturrådet