BESLUT: ART MESH – PRODUKTION KONST & INDUSTRI – HITEX

Beslut om konstnärer som är utvalda att arbeta inom projektet Art Eco System, Art Mesh – Produktion Konst & Industri. Art Eco System är ett projekt inom Konst i Blekinge med stöd från Kulturrådet, våren 2020. 

I december hade vi hade den stora glädjen att kunna göra flera utlysningar för konstnärer från Blekinge och konstnärer med Blekingeanknytning. Detta har möjliggjorts genom en beviljad ansökan till Kulturrådet, Art Eco System för konstnärlig produktion.

Inom projektet Art Mesh får konstnärer tid och möjlighet att utveckla idéer och att experimentera och testa olika material och tekniker. Tillsammans med industrier i Blekinge får konstnärer chansen att mötas för att testa och undersöka en konstnärlig idé. Tillsammans med Hitex Robot Tuft Sweden AB i Svängsta och Water Jet Lego AB i Ronneby skapas något nytt och oväntat som kan användas av både konstnärerna och industrierna. Under senvåren/sommaren kommer resultaten av undersökningarna att presenteras på Kulturcentrum Ronneby konsthall av de deltagande konstnärerna.

Det är glädjande att vi har fått många intressanta ansökningar och träffat på flera nya konstnärskap som knyter an till Blekinge. Urvalet av konstnärer var svårt, eftersom det var många vi gärna ville ge chansen till projekt. Vi hoppas att de som sökt tidigare också söker den sista utlysningen på Copper Leg Art Residency.


De konstnärer som valts ut till utlysningarna inom Art Mesh/Art Eco System – produktion Konst & Industri:
Pia König
Hitex Robot Tuft Sweden AB – Art Mesh Experimentell Produktion

Pia König har tidigare arbetat i stora och komplexa projekt och med olika tekniker i stor skala. Hon har arbetat i olika material, och bl.a. gått kurs i tuftning. I hennes förslag betonar hon det utforskande och experimentella arbetet hon vill pröva på Hitex Robot Tuft i ett slags utvidgat fält för hennes konstskapande. Pia König vill expandera formatet med en tuftad tvådimensionell form, till att försöka att involvera tredimensionella skulpturala delar. I ansökan betonar hon att möjligheten att testa form, material och teknik tillsammans med Hitex. I motiveringen finns också hennes historik med det textila arv och vävstugan som hon bär med sig genom släkten i Karlskrona. I hennes inspiration finns det mångkulturella kulturarvet från Blekinge som varande ett landskap vid havet med in- och utflyttningar. Kopplingarna mellan historia, nutid och framtid kan vävas samman i ett nytt verk i samverkan med Hitex.

Samverkan med Östersjöländerna är sedan tidigare ett viktigt fokus för samarbetet inom Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall genom residenset A.I.R. Blekinge och utställningar och projekt.

För mera information om Art Eco System, konstnärerna, projekten eller tillverkningsindustrierna – kontakta
Torun Ekstrand, konstutvecklare på Konst i Blekinge.

Konst i Blekinge/Region Blekinge
Kulturcentrum Ronneby konsthall/Ronneby kommun

Med stöd från Kulturrådet