BESLUT: NIDA ART COLONY (NAC), LITAUEN

Beslut om konstnärer som är utvalda att arbeta inom projektet Art Eco System, Art Mesh – Produktion Barn & Unga.
Art Eco System är ett projekt inom Konst i Blekinge med stöd från Kulturrådet, våren 2020.

I december hade vi hade den stora glädjen att kunna göra flera utlysningar för konstnärer från Blekinge och konstnärer med Blekingeanknytning. Detta har möjliggjorts genom en beviljad ansökan till Kulturrådet, Art Eco System för konstnärlig produktion och residensvistelser.

Nida Art Colony är ett residens beläget på det Kuriska näset i Litauen som under kort tid arbetat upp ett internationellt nätverk, en livlig och spännande programverksamhet både på plats och t.ex. på Venedigbiennalen. Resultaten av undersökningarna kommer att presenteras på Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Det är glädjande att vi har fått många intressanta ansökningar och träffat på flera nya konstnärskap som knyter an till Blekinge. Urvalet av konstnär var svårt, eftersom det var många vi gärna ville ge chansen till projektet. Vi hoppas att de som sökt tidigare också söker den sista utlysningen på Copper Leg Art Residency.

Copper Leg Art Residency är ett lantligt beläget residens för olika kulturformer som ligger nära Tallinn. Konstnären som väljs ut kommer också att ha möjlighet att visa verk under TAW, Tallinn Art Week. Deadline för att söka det sista residenset är 9 februari.


Den konstnär som valts ut till utlysningen inom Art Mesh/Art Eco System – Nida Art Colony (NAC):
Alexander Höglund
Nida Art Colony, Litauen – Art Eco System

Alexander Höglund är intresserad av berättelser och storytelling kring traditioner, folkarv, religion och verklighetsflykt i sitt arbete som konstnär och curator. Mytologi och historia möter samtiden i artefakter eller virtuella varelser i hans verk där identiteter skiftar med överraskande uttryck och former. Han arbetar tvärdisciplinärt med olika tekniker, bl.a. animerad film, video, ljud, skulptur, installationer och performance. Sin tid på residens i Nida Art Colony vill han använda till att skapa koncentrerat, att fortsätta arbeta utifrån sina tidigare arbeten kring natur och kultur.

Han ser också möjligheterna i att kunna använda det stora internationella nätverket och kontakterna som Nida erbjuder. Nida Art Colony har varit delaktiga i producerandet av prisbelönta paviljonger på Venedigbiennalen, senast det Guldlejonvinnande Litauen-paviljongen. Alexander Höglund driver också PLX Tjärö, den återkommande konst-och musikfestivalen på en ö utanför Karlshamn och ser också där möjligheter till framtida samarbeten mellan aktörer i Östersjöområdet och Blekinge.

 

Samverkan med Östersjöländerna är sedan tidigare ett viktigt fokus för samarbetet inom Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall genom residenset A.I.R. Blekinge och utställningar och projekt.

För mera information om Art Eco System, konstnärerna, projekten eller tillverkningsindustrierna – kontakta
Torun Ekstrand, konstutvecklare på Konst i Blekinge.

Konst i Blekinge/Region Blekinge
Kulturcentrum Ronneby konsthall/Ronneby kommun

Med stöd från Kulturrådet