BESLUT: ART MESH – PRODUKTION KONST & INDUSTRI – WATER JET LEGO

Beslut om konstnärer som är utvalda att arbeta inom projektet Art Eco System, Art Mesh – Produktion Konst & Industri. Art Eco System är ett projekt inom Konst i Blekinge med stöd från Kulturrådet, våren 2020.

I december hade vi hade den stora glädjen att kunna göra flera utlysningar för konstnärer från Blekinge och konstnärer med Blekingeanknytning. Detta har möjliggjorts genom en beviljad ansökan till Kulturrådet, Art Eco System för konstnärlig produktion.

Inom projektet Art Mesh får konstnärer tid och möjlighet att utveckla idéer och att experimentera och testa olika material och tekniker. Tillsammans med industrier i Blekinge får konstnärer chansen att mötas för att testa och undersöka en konstnärlig idé. Tillsammans med Hitex Robot Tuft Sweden AB i Svängsta och Water Jet Lego AB i Ronneby skapas något nytt och oväntat som kan användas av både konstnärerna och industrierna. Under senvåren/sommaren kommer resultaten av undersökningarna att presenteras på Kulturcentrum Ronneby konsthall av de deltagande konstnärerna.

Det är glädjande att vi har fått många intressanta ansökningar och träffat på flera nya konstnärskap som knyter an till Blekinge. Urvalet av konstnärer var svårt, eftersom det var många vi gärna ville ge chansen till projekt. Vi hoppas att de som sökt tidigare också söker den sista utlysningen på Copper Leg Art Residency.


De konstnärer som valts ut till utlysningarna inom Art Mesh/Art Eco System – produktion Konst & Industri – Water Jet Lego: 
Kim Demåne
Water Jet Lego AB – Art Mesh Experimentell Produktion

Kim Demåne väver samman det analoga med det digitala i sina arbeten som ofta växer ut i offentliga rum. Han bemästrar rumslighet i både stor och liten skala i de olika måleri- och teckningstekniker som han arbetar med i växelverkan. Kim Demåne har arbetat med olika tekniker, och betonar att han vill pröva på outforskat område som vattenskärning och samverkan med industrier och andra yrkesvärldar. I sin motivering vill han bygga moduler som kan användas i fortsatta byggen för att uppnå nya format och tredimensionella former. Målet är att skapa en mobil framtidsmodul för hans skapade fantasivärld. Kim Demånes arbeten har rötter i street art och muralmåleri i stadsrum och på oväntade platser på landsbygden, vilket kan ge överraskande resultat i denna samverkan och utforskande tillsammans med Water Jet Lego.

Samverkan med Östersjöländerna är sedan tidigare ett viktigt fokus för samarbetet inom Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall genom residenset A.I.R. Blekinge och utställningar och projekt.

För mera information om Art Eco System, konstnärerna, projekten eller tillverkningsindustrierna – kontakta
Torun Ekstrand, konstutvecklare på Konst i Blekinge.

Konst i Blekinge/Region Blekinge
Kulturcentrum Ronneby konsthall/Ronneby kommun

Med stöd från Kulturrådet